פרשת וזאת הברכה שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת וזאת הברכה

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

 

 

א.   רש"ר הירש.

פרק לג' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שמעורר פרשננו בקטע הראשון של דבריו ומהי תשובתו?

2.   תן דוגמא מוחשית לאפשרות זו המועלית כאן?

3.   בקטע השני נאחג פרשננו בדירוג הפעלים לפי סדר מסוים, מהו הסברו לכך?

4.   מה לדעתו הקשה מכל ומה הקל יותר והאם זה עומד לדעתך במבחן ההגיון?

5.   למה "אירמה" הנה הבטחה ולא מצוה ומה זה משנה?

6.   מהי "הוכחתו" מן המציאות?

7. מה היתה נקמתם ובמה הועילה?

8.   מה היה יכול לקרות אלמלא זה?

9.   מהי נצירה לדעתו?

10.   מה לפי זה יהיה תפקיד שבט לוי מעתה ואילך ואיך זה יתבטא?

 

ב.   חזקוני.

פרק לג' פסוקים י',יא':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המחייב תשובה כפי שפרשננו מפרש בפסוק יוד?

2.   שתי תשובות ניתנות כאן מה הן ומה ההבדל ביניהם?

3.   מהו "פועל ידיו" ומה פועלו?

4.   מה פירושו ל: "מן יקומון" וכי יכולנו לחשוב אחרת?

 

ג.   מדרש אריאל.

פרק לג' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי המחייב את פרשננו לתור אחרי עולמות אחרים?

2.   מה בדיון ירש יוסף ואיך זה מתבטא?

3.   התוכל לשער למה קודם העולם הבא לפני הארציות והגשמיות?

 

ד.   בכור שור.

פרק לג' פסוקים יג'-יד'-טו':

 

שאלות

 

1.בקטע הראשון מנסה פרשננו להתמודד עם הבעיה הדמוגרפית של שבטי יוסף, מה הבעיה ומה פתרונו של פרשננו?

2.   איך הוא מסביר את ענין "ההליכה ליער".

3.   מה היתה תשובת משה לכל זה?

4.   פירוש מענין נותן פרשננו ל: "וממגד גרש ירחים" התוכל להסבירו?

5.   פרשננו מכוון את כל פירושו על שפע טבעי מבורך, התוכל לשער למה?

 

ה.   המשתדל.

פרק לג' פסוק כא':

 

שעלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון ומהי תשובתו ובמה זה מסביר את הפסוק?

2.   מה הקשיים בפירוש "חלקת מחוקק" ומה היתה דעתו בתחילה ולמה?

3.   מהי דעתו עתה?

4.   פרשננו כרוב הפרשנים חוזר ומסביר כל זאת בהתייחסות למשה, מה מביאם לכך?

 

ו.   תועליות להרלב"ג.

פרק לג' פסוקים כו'-כט':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מחפש בכל פירושיו את "התועליות" של לימוד מוסר השכל, מה לפי זה הבעיה כאן?

2.   מה הוא לומד מן הנאמר כאן?

3.   למה "ראוי לישראל שיבטחו..."?

4.   פרשננו מבחין בשני יעודים: א. ירושת הארץ. ב. השמדת הגויים.   התוכל להסביר ולנמק?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון