פרשת ויגש שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויגש

 

 

א. רמב"ן.

פרק מו' פסוק טו':

 

1.   מהי השאלה על הפסוק והאם יש לך תשובה פשוטה לכך?

2.   מהי תשובת רש"י עפ"יּ רבותינו ומה קושי אפשרי יש בה?

3.   מהי קושיתו של האבן-עזרה ועל מי הוא מקשה?

4.   פרשננו יוצא להגנת דעת חז"ל, מהי נקודת המוצא שלו?

5.   מהו "יסוד התורה" בענין זה לדעתו?

6.   איזה נס התורה מפרסמת ואיזה ניסים היא כלל לא מזכירה ולמה?

7.   "זהב רותח יוצק בפי החכם הזה" מה משמעות אמירה זו ואל מי היא מכוונת כאן?

8.   "כל יסודות התורה בניסים נסתרים הם" התוכל להסביר ולהוכיח?

9.   "כל תפילותינו ניסים ונפלאות" איך זה יתכן ומה המסקנא מכך?

10. מה הן הוכחותיו של פרשננו להצדקת דעתו?

11. מה לדעתו הנס הדגול אצל אברהם ושרה דוקא?

12. בעצם מה הרעיון בכל דבריו מעבר לפירוש הענין?

 

 

ב. מלאכת מחשבת:

פרק מז' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   שתי שאלות מעלה פרשננו, הראשונה שאלה לשונית והשניה מעשית-טכנית, התוכל לפרט ולהסביר?

2.   בתשובתו מסיבר פרשננו את התהליך של הפיכת כל העם לנצרכים, התוכל להסביר?

3.   למה חשוב לו להדגיש את ההבדל בין העניים לעשירים בשלבים השונים?

4.   איך ע"י זה מתפרש גם הקושי השני של העברת העם לערים?

5.   היש לך תשובה אפשרית אחרת לכך?

 

 

ג. המשצדל:

פרק מז'פבוק כא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - בקטע הראשון - מנמק את העברת המצרים מעיר לעיר דוקא, התוכל להסביר יותר?

2.   בקטע השני מנמק פרשננו את דעתו בדבר ההבדל בשימושי הלשון ומביא הוחכות.   מה ההבדל בין שתי הלשונות לדעתו ומה זה שייך לכאן?

3.   "הלמ"ד לא תביא ולא לענין ההנאה והתועלת" התוכל להסביר?

4.   מהי דעת תלמידו אותה הוא מאמץ?

5.   מהו החידוש או הרעיון בשיטת הגירה זו?

6.   מה מביא קלעריקוס "לענין הטלטול"?

 

 

ד. רש"ר הירש:

פרק מז' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבחין בדיוק מיוחד בלשון, מהו ואיך הוא מסבירו?

2.   גם הוא כמו השד"ל מדבר על הגירה כללית מסודרת של אוכלוסיה שלמה, מה מובילו לכך?

3.   למה חשוב לו להדגיש ש"כך נשארו על מתכונתם היחסים..." במה זה משנה אחר כך?

4.   פרשננו רואה בין מהדי זמנו על יחס הגויים על המהגרים החדשים, איך ולמה?

5.   פרשננו קובע כי "ההסדר הזה לא הומצא ע"י יוסף" למה זה חשוב לו?

6.   מה ולמה דחה יוסף?

 

 

ה.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק מז' פסוק כג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנמק למה בכלל סיפרה לנו התורה את כל הענין, למה זה חשוב?

2.   מה היתה טענתם של אנשי מצרים ולפני מי דוקא?

3.   היש לך השערה למה חכמי ישראל הגדולים לא הלכו להשיב?

4.   בעצם מה היתה התשובה לטענה והאם היא הגיונית וענינית?

5.   היש לכך מוסר השכל גם לזמנים אחרים בהיסטוריה שלנו?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.