פרשת ויגש שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויגש

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayig4.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק מד' פסוק יח':

 

שאלות

 

1. פרשננו בונה כאן הצגה של לחישה באזני השליט, למה זה נחוץ לו?

2.   מהו פירושו על "כמוך כפרעה"?

3.   למה ביקש והודה שיוסף לא יכעס?

4.   מנין לו שאין מעל יוסף ערכאה נוספת?

5.   פרשננו מוס,ף ל"הצגה" כאן מערכה שלא כתובה או מופיעה במקום אחר בדבר הצעה לנסות את בנימין, איך זה מסתדר לו בפסוק ולמה לו זאת?

6.   איך הוא מפרש: "בי אדוני"?

7.   בקטע האחרון מעיז פרשננו עוד יותר לפרש את הכתובים, מה פירושו ולמה הוא עושה כן?

 

ב. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק מד פסוקים כ'-כד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק כ' ומה פרשננו מוסיף כאן?

2.   מהי "שימת עין"?

3.   מה מוסיף פרשננו בבואו לפרש את פסוק כב' ולמה זה חשוב?

4.   פרשננו מחדד את דברי יהודה בפסוק כג', מה טענתו?

5.   מה השאלה בפסוק נד' ומהי תשובת פרשננו?

 

ג. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק מה' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי עליו פרשננו מנסה לענות?

2.   מהי דעת אונקלוס ולמה פרשננו אינו מקבלה?

3.   מהי דעת פרשננו בענין ומה הוכחותיו?

4.   מה הבעיה עם בנימין ואיך פרשננו עונה על כך?

5.   פרשננו אינו מקבל דעת חז"ל בענין המילה, למה?

6.   איך מסביר את היותו מזרע אברהם?

7.   מה בדיוק עשו הגבעונים שאין ראוי לנהוג כך?

 

ד. רמב"ן.

פרק מז' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   שתי קושיות מקשה פרשננו כלפי יעקב, מה הן?

2.   מהי תשובת פרשננו לכל הענין?

3.   היש לכך איזה אחיזה בפסוקים?

 

ה. ימי שני מגורי: הכתב והקבלה.

פרק מז' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   בתחילת הקטע מעלה פרשננו כמה שאלות, מה הן?

2.   פרשננו מביא כאן את ההשקפה בדבר שתי דרכי עבודת ה' "הכובש והישר", התוכל להסביר את המושגים הללו?

3.   איך הוא מפרש את "שני מגורי" כאן?

4.   למה יעקב המעיט מערכו כלפי פרעה?

5.   מה רצה ללמדו בכך?

6.   מה מוסר ההשכל עבורנו?

 

ו.   המשתדל.

פרק מז' פסוקים ז'-ט':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי אפשרי עונה פרשננו בפסוק ז'?

2.   מהו שורש המלה "מגורי" לדעתו?

3.   איך הסביר בנו - שאגב נפטר בצעירותו - את המושג הזה כאן?

4.   מהי דעת הרשב"ם והרמב"ן המצוטטים כאן?

5.   מהו חידושו של רש"י בלשונו הקצרה?

6.   מה הוסיף בעל ספר הזכרון (פירוש על רש"י)?

7.   למה "לא השיגו" לא יכול להיות על מספר שנים?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.