פרשת ויחי שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת ויחי

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayechi3.gif

 

 

א. בכור שור.

פרק מח' פסוקים יח'-כב':

 

שאלות

 

1. מה חשב יוסף ומה רצה פרשננו להדגיש כאן בקשר לעשיית הטעות?

2. מה היתה תשובת יעקב לכך?

3. מה מחדש פרשננו בדבריו בפסוק כ'?

4. איך ולמה הוא מפרש: "שכם"?

5. מה מביא את פרשננו לבאר: "בחרבי ובקשתי" לפי הפשט דוקא ומה מסקנתו מכך?

6. איך חולקה הבכורה?

 

ב. רד"ק.

פרק מח' פסוקים יט'-כ':

 

שאלות

1. מה הקושי במלה: "עם" ואיך הוא מסביר זאת?

2. מי יגדל ממי ומה פירוש "גדול" כאן?

3. מה באמת קרה בהמשך ההיסטוריה?

4. פירוש מענין נותן פרשננו לנאמר: "מלא הגויים" מהו?

5. למה מדגיש פרשננו בביאורו לפסוק כ' הכוונה לברכה נוספת?

6. איך הוא מסביר את השימוש בלשון יחיד כאן?

 

ג. אור החיים.

פרק מח' פסוקים יט'-כא':

 

שאלות

 

1. איך מוסבר המיאון כאן?

2. מה הם שני הדברים שהשיב יעקב ליוסף?

3. פרשננו מסביר את השימוש במלה: יגדל, מה פירושו?

4. במה שונה הפירוש בקטע השני: "או ירצה…"?

5. מה "אינו יכול לעשות הפך"..."

6. איך פרשננו מסביר את "ויברכם"..?

7. איזו סכנה עשויה לדמות עם מותו של יעקב ואיך הוא מרגיעם?

8. למה חשוב להדגיש שהארץ הובטחה וניתנה לאבות ולא ליוצא מצרים?

9. מה אם כן נתן יעקב ליוסף?

 

ד. חזקוני.

פרק מח' פסוקים כ', כב':

 

שאלות

 

1. מה חידושו בביאורו את פסוק כ'?

2. פרשננו מבאר "לקחתי" על העתיד, מה מכריחו לכך ולמה לא יפרש על העבר?

3. מה הקושי בענין "האמורי" ומהי תשובתו?

4. בקטע של "דבר אחר" מוסב הכל על הקב"ה, איך ניתן לפרש את הפסוקים לפי זה?

5. מהי ההוכחה למציאות זו מן הנאמר "ולא רדפו אחרי בני יעקב"?

 

ה. המשתדל.

פרק מח' פסוק כ':

 

שאלות

1. מה הקושי בקטע הראשון, מאיזו טעות הוא בא להצילנו, מה מענהו?

2. מה לדעתו הקושי בענין: "ביום ההוא" ומהי תשובתו לכך?

3. האם מעשהו של יוסף ונסיונו לשנות את התנהגות יעקב שינה במשהו את הענין?

 

ו. רש"ר הירש.

פרק מח' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר את השימוש ב"ביום ההוא"?

2. מה בפסוק מסייע לו לכך?

3. איך הוא מסביר את השימוש בלשון יחיד בהמשך הברכה?

 

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]