פרשת ויצא שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת ויצא

 

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן. פרק כח' פסוק טו'

 

שאלות:

 

1. קרא את הפסוקים יד' ו-טו' ונסה להסביר מה מביא את פרשננו להסבירם בשני רבדים שונים, של יעקב האיש ושל עם ישראל לעתיד?

2. מה בפסוקים קשה וע כן ניתן לפרש ברוח דברי פרשננו?

3. מהי הבשורה עבור יעקב אבינו עצמו?

4. מהו בדיוק התהליך שפרשננו מסבירו בדבר עתיד העם לעת קץ?

5. מה המיוחד בביאור זה?

6. במה הפסוקים בויקרא כו' מסייעים לו?

 

 

ב. אור החיים. פרק כט' פסוקים א', ב'

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי בקטע הראשון ומהי תשובת פרשננו?

2. מה ענין המעשרות לכאן?

3. בקטע השני עונה פרשננו על השימוש במלה ארצה. מה הבעיה ומהי תשובתו?

4. מהי השאלה בקטע השלישי?

5. במה פרשננו מתרץ זאת?

6. מה הקושי לדעתו בשימוש: "והאבן" ומה תשובתו?

 

 

ג. המשתדל. פרק כט' פסוק ב'

 

שאלות:

 

1. פרשננו מביא שתי אפשרויות לפירוש הענין של אבן גדולה. התוכל להסביר?

2. פרשננו מסביר למה צריך היה דוקא אבן גדולה. למה חשוב לתורה - לפי פירוש זה - לספר לנו זאת?

 

 

ד. המשתדל. פרק כט' פסוק ג'

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי ומה תשובתו של רש"י?

2. מהו הקושי האפשרי על דברי רש"י ומהי תשובת פרשננו לכך?

3. מה בכל זאת "לא מדויק" לדעתו בדברי רש"י?

4. איך בכל זאת ניתן להבין זאת?

 

 

ה. תורת משה - אלשיך. פרק כט' פסוקים ד', ה'

 

שאלות:

 

1. תוך כדי דבריו של פרשננו עולים קשיים שהוא מוצא. התוכל לציינם?

2. מהי תשובתו הכללית על כל זה ואיך לפיכך זה מסתדר?

3. מה היה - לדעתו - המניע של יעקב בכל זה?

4. האם הוא הצליח בכך?

 

 

ו. כלי יקר. פרק כט' פסוק ה'

 

שאלות:

 

1. מהי שאלת פרשננו בתחילת הקטע?

2. היש לך תשובה פשוטה לכך?

3. מהי תשובת פרשננו?

4. למה היה לו חשוב לדעת פרטים משפחיים אינטימיים?

5. האם בסוף הוא נרגע מן המידע הזה?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון