פרשת ויצא שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויצא

 

א. כלי יקר:

פרק כח' פסוק י':

 

שאלות.

 

1.   מה היה הקושי של רש"י ומה היתה תשובתו?

2.   פרשננו מרחיב את השאלה. מה הוא שואל בנוסף?

3.   מה אותו ענין של "עושה רושם" עליו מדובר כאן?

4.   איך ניתן אם כן לפרש עניננו ע"י "יש פנים לכאן ולכאן"?

5.   מהי הדיוק הדוגמא ממגילת רות ומה התשובה שם?

6.   מצד שני מביא פרשננו כי "דוקא יציאתו של יעקב עושה רושם אבל לא יציאת אברהם ויצחק" למה?

7.   לפי זה יש לשנות קצת את הדעה על הנאמר אצל רות ונעמי?

8.   לעומת כל זאת מביא פרשננו - בקטע האחרון - דעה שונה, על מה היא מתבססת?

9.   במה שונה יציאה מן ירידה ומה יותר חזק?

10. לבסוף, יציאה זו עשתה רושם על יעקב עצמו, איך זה פועל?

 

ב. אור החיים.

פרק כט' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק היא שאלתו של פרשננו בקטע הראשון?

2.   איזה שני מובנים שונים ניתן להבין באמירה פשוטה של שלום והיש לך עוד אפשרות שלישית להוסיף?

3.   במה תשובת הרועים מבארת לנו את המצב?

4.   מה היה ההבדל בין בת לבן לבנות יתרו ואיך זה שייך לכאן?

5.   פרשננו קובע כי בתשובת הרועים היתה גם כוונה לתיאור מצבו של לבן מבלי לומר זאת במפורש, איך הוא לומד זאת לטוב ולרע?

 

 

ג. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק כט' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   פרשננו עומד על הדיספרופורציה בין שאלתו המפורטת של יעקב ותשובתם הקצרה של הרועים, היש לך הסבר אחר?

2.   איך הוא מפרש כאן את המלה: "והנה"?

3.   מה בקשו הרועים שיובן מתוך דבריהם?

 

ד. השד"ל.

פרק כט' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מה היתה שאלת תלמידו של פרשננו וכלפי מי שאל אותה?

2.   מהי תשובת פרשננו לכך?

3.  מה היתה לפי זה תגובת יעקב?

4.   במה שונה דעת בעל מנחה בלילה?

5.   היש לך דעה משלך משלך בנדון?

 

ה.   רש"ר הירש.

פרק כט' פסוקים י'-יב':

 

שאלות

 

1.   מה פרשננו לומד מן השימוש בבנין הפעיל כאן?

2.   פרשננו מדגיש את כוחו של יעקב כאן, אל מה ירמוז בכך?

3.   קרל מרכס כבר אמר: "הקאפוטל של הפועל הם שרירין", האם לזה התכוון הרב הירש?

4.   צדק, יושר, זריזות, אהבת מלאכה, מה כל זה רוצה ללמדנו על העבר ועל העתיד של יעקב?

5.   כוחות רב גווניים יורשי יעקב לבנין, למה חשוב לציין זאת?

6.   מה הבעיה של פרשננו עם הנשיקה עליה הוא מתעכב כל כך?

7.   פירוש מענין מובא כאן על מתנהגות משה, התוכל להסבירו?

8.   מנין לו כי דמות אימו ניעורה בו?

9.   מנין לו שאחרי שנפל על צוארה, נשק ובכה, הוא נשמט ממנה?

10. במה ואיך הוא "מבאר לה את סיבת התרגשותו"?

 

ו.   תורת משה - אלשיך.

פרק כט' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי מוצא פרשננו בנאמר: "וללבן שתי בנות"?

2.   מה חשוב לנו מצב העניים או הראיה של הבנות הללו ואיך זה שייך לעניננו?

3.   התוכל למנות ולהסביר את "ארבעת הכוחות שהיו כנגדו" ובכל זאת לא הועילו"

4.   "לאה קדמה בסיפור הכתובים", יעקב נשא אותה לאשה, הרי סימן שהענין בכל זאת הצליח?

 

ז.   אור החיים.

פרק כט' פסוקים טז', יז':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק טז' עליו עונה פרשננו?

2.   בעצם מהי תשובתו בדיוק?

3.   מה "אין ראוי" ולמה בכל זאת נכתב הדבר?

4.   "ננעלו בפני לבן אופן הרמאות" איך, ואם כך למה זה לא פעל?

5.   מה הן שתי הבחינות של יפת תואר ויפת מראה ולמה חשוב להדגיש זאת.

6.   מה מוסיף ומחדש הקטע האחרון שבדבריו?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.