פרשת ויצא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויצא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetze1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetze2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetze3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetze4.gif

 

 

א.   כלי יקר.

פרק כח' פסוק יא':

 

1.   מה מביא את פרשננו להעלות כאן ענין דרושי ומה בפסוק מאפשר לו זאת?

2.   איך נודע ליעקב כי זה יהיה מקום המקדש?

3.   מה היתה מסקנתו המעשית של יעקב מן הידיעה הזו?

4.   פרשננו מביא כאן את חלק מדברי הרמב"ם בדבר סיבות שלא מפרוש בתורה מקום המקדש, הידועות לך הסיבות הנוספות המובאות שם?

5.   מה בדיוק הסיבה המובאת כאן ואיך נפתרה הבעיה?

6.   מה ענין המיטה כאן?

 

ב.   תוספת ברכה.

פרק כח' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   בעצם מהי שאלתו ועל מי או מה הוא שואל?

2.   פרשננו מביא שני ציטוטים מן הגמרא במס' הוריות וירושלמי סוף קידושין, מה הוא רוצה ללמוד מן הנ"ל?

3.   הקטע המצוטט ממס' נזיר מרחיב עוד יותר את הנושא, מה חידושו?

4.   לפי זה מה יחסו של מפרשנו אל הממון ולאיזו מטרה הוא ניתן לאדם?

5.   מה פירוש: "וראשו מגיע לטיב שמים"?

 

ג.   הרלב"ג.

פרק כט' פסוקים ד'-יד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בפירושו זה עוסק ב"תועליות" דהינו במסקנות ולקחים שעלינו ללמוד מכל פרט המוזכר בתורה, מהי התועלת הראשונה שהוא לומד כאן ומה חידושו?

2.   בקטע השני מתפתל פרשננו להסביר למה ואיך שאל יעקב, התוכל להסבירו?

3.   מהי התועלת השלישית ואיך פרשננו מבין את התנהגות יעקב כאן?

4.   בתועלת הרביעית מדגיש פרשננו את הצורך לסייע לבני המשפחה, למה חשובה לו להדגיש זאת כאן?

5.   מה ענין הנבואה והכח כאן?

6.   מה היתה בעיתו בפרשו את התועלת החמישית ואיך הוא מסביר זאת?

7.   מה,"היה דרוש אצלו" ומה עשה לשם כך?

8.   פרשננו לומד גם מהתנהגות לבן ורואה ואתו כאן באור חיובי, התוכל לנסות ולהסביר למה?

 

ד.   אור החיים

פרק כט' פסוקים ז'-ט':

 

שאלות

 

1.  מה הקושי העומד בפני פרשננו בפסוק ז'?

2.   שתי תשובות שונות נותן פרשננו לכך, מה הם?

3.   מה הקושי שלו בקטע הראשון של פסוק ט', ומהי תשובתו הראשונה לכך?

4.   מה תשובתו השניה לקושי זה?

5.   מה הקושי שמוצא פרשננו בקטע: "עם הצאן אשר לאביה"?

6.   שלוש תשובות שונות נותן פרשננו לקושי זה, התוכל למנותם ולבארם?

7.   מה הטריד אותו בבואו לפרש בקטע האחרון ומה פירושו?

 

ה.   המשתדל.

פרק כט' פסוקים ח'-י':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בקטע הראשון ואיזה סוג קושי זה?

2.   פרשננו מסביר שיעקב נהג כאן בסדר אך בכל זאת מחפש תירוץ להתנהגותו, התוכל להסביר?

3.   למה הוא גלל את האבן לבד, ולא חשש מן הרועים?

4.   למה הן נתנו לו לעשות כן זאת?

 

ו.   תורת משה - אלשיך.

פרק כט' פסוקים כ':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי מוצא פרשננו כאן ואיזה סוג קושי זה?

2.   מה ציוותה אמו ואיך הוא צריך להתייחס לכך?

3.   מה בדיוק עשתה האהבה בענין זמן העבודה?

4.   איך ראה זאת יעקב בתחילה ובסוף?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.