פרשת ויקרא שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת ויקרא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayik4.gif

 

 

א. הכתב והקבלה.

פרק א' פסוק א':

 

שאלות

1.   מהו הקושי בקטע הראשון?

2.   פרשננו מביא שתי דעות בפירוש קושי זה, מה הן?

3.   היש הבדל עקרוני ביניהן ומהו?

4.   בקטע השני מעלה פרשננו קושי אחר, מהו?

5.   קרא את רש"י לקטע שלנו, איך ניתן להבינו?

6.   לפרשננו יש מענה אחר, התוכל להסבירו?

7.   מהי ראייתו מן הפסוק המצוטט?

 

ב. אור החיים.

פרק ב' פסוקים א', ד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי ומהו כאן "מיעוט וריבוי"?

2.   איך יתכן שבמלה אחת יהיה מוזכר גם מיעות וגם ריבוי?

3.   במי ובמה עוסק עניננו, ובמה זה עונה על השאלה?

4.   מהו "הדין החדש היוצא לנו"?

5.   מהו הקושי האפשרי בפסוק ד' ומה תשובת פרשננו?

 

ג.   הר-צבי - הרב צבי פסח פרנק.

פרק א' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   האם יש בכלל קושי בפסוק עליו יש לענות?

2.   פרשננו מנסה לחפש בפשט הכתוב תשובה למדרש ולרעיון המובע בו, איך הוא עושה זאת?

3.   מה בדיוק קרה אצל אברהם?

4.   היש משמעות להקרבת האיל דוקא בצד צפון?

5.   מהו הרעיון בכל זה?

 

ד. רבינו בחיי.

פרק ד' פסוק יז':

 

שאלות

1.   התוכל להסביר בדיוק מה ההבדל בין הנאמר כאן לבין הנאמר בכהן משיח?

2.   פרשננו מביא משל, התוכל להסבירו ולנמקו?

3.   איך לפי זה הענין שייך לכאן ומה הרעיון בכך?

 

ה. המשתדל.

פרק ד' פסוק כג':

 

שאלות

 

1.   מה קושי מצא פרשננו כאן?

2.   מה היתה הסכנה שמא נחשוב כאן בטעות?

3.   למה אין זה מוזכר גם אצל כהן גדול?

4.   למה בקהל לא השתמש במושג: "או הודע"?

5.   מה כן אמר ולמה?

 

ו.   רבינו בחיי.

פרק ה' פסוק כא':

 

שאלות

1.   פרשננו מסביר כאן את הצורך בשני ביטויים, היש לך תשובה אחרת?

2.   מהי הגדרתו למושגים גזל ועושק?

3.   מה לדעתך חמור יותר?

 

ז. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק ה' פסוק א':

 

שאלות

1.   על מה בדיוק "יש לעיין" לדעתו?

2.   מהי תשובתו הראשונה לקושי שהעלה?

3.   פרשננו אינו מסתפק בתשובה זו ומוסיף להביא דעה נוספת: "או אולי בעבור..." מהי בדיוק תשובתו השניה?

4.   במה היא שונה עקרונית ומעשית מן הראשונה?

5.   מהו הקושי בקטע השני ומהי תשובת רש"י לכך?

6.   איך פרשננו מרחיב זאת?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************