פרשת וירא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וירא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera4.gif

 

 

א. חזקוני.

פרק יח' פסוק יב':

 

שאלות

 

1. פרשננו קובע "לוח זמנים" מדויק כאן ואומר כי צחוקה של שרה היה בתשרי, למה זה חשוב?

2.   מה ההבדל במסירת הבשורה בין אברהם לשרה ואיזו משמעות יש לכך?

3.   האם זה לשבחה של שרה?

4. איך הוא מפרש את "למועד"?

5. מה בדיוק פירש"י עפ"י חז"ל ומה נובע מכך?

6.   איך מפרש פרשננו את: "בקרבה" ומאיזו טעות הוא רוצה להצילנו?

7.   למה הקפיד הפסוק עליה יותר מאברהם?

8. מה חשיבות לפרש כי: "אחרי בלותי..." הוא בחמיה ואיך לפי זה מתפרש הענין?

9.   למה הקב"ה לא ציטט את מלוא דבריה של שרה?

10. מה הקושי במלה: "היתה" ומהי תשובת פרשננו?

 

ב. רבינו בחיי

פרק יח' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך או מאפשר פירוש?

2.   מה פרשננו לומד כאן?

3.   הקטע השני: "ואנוכי עפר ועפר" לא צמוד לקטע הראשון כי אם עשרה פסוקים אחריו, איך פרשננו קושרו לכאן?

 

ג. צרור המור.

פרק יח' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מה הן הקושיות שפרשננו מעלה אותן כאפשריות בקטע שלפנינו?

2.   איך הוא מתאר את אברהם כאן ולבסוף מה זכה אברהם מכל זה?

3.   בקטע השני מתחיל פרשננו בהעמדת בעיה מעניינת: "ויאמרו איה צדקתו וזכותו...", התוכל לפרש?

4.   בהמשך מסביר פרשננו שתי דרכי עבודת השם, איך זה שייך לכאן?

5.   מה בדיוק קרה עם ר' יוחנן ולתמידיו?

6.   מהי מסקנת הגמרא המצוטטת ממסכת פסחים (נו)?

7.   איך מפרש המדרש הנעלם המצוטט את הפסוק בתהילים (קיא,י)?

 

ד.   אור החיים.

פרק יח' פסוקים יז'-יח':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מנסה פרשננו להסביר את השימוש ב"מכסה" מה הבעיה ומהי תשובתו?

2.   מה הקושי ב: "אני עושה" ומה התשובה לכך?

3.   בקטע השני מביא פרשננו נימוק אחר לענין הכיסוי, התוכל לבארו?

4.   מה הם הקשיים של פסוק יח'?

5.   מה הבעיה עם המלה: "בו" ואיך פרשננו מבאר זאת?

6.   מה משתדל אברהם ומה לעומתו עושה הקב"ה?

 

ה.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יח' פסוקים יח'-יט':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק יח' המצריך פירוש?

2.   מהי תשובת פרשננו לקושי אפשרי זה?

3.   איך ולמה "תהיה תוכחתו רבת תועלת"?

4.   במה פירושים אפשריים ניתנים ל: "כי ידעתיו" ומה ההבדל ביניהם?

5.   מה המטרה למה לא לכסות מאברהם?

6.   לאור זה מה התוצאה הצפויה?

7.   מה המטרה הכללית בכל זה?

 

ו. הכתב והקבלה.

פרק יח' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי במלה זו?

2.   מה שימושה האפשרי בהקשר כאן?

3.   מה דעת פרשנים אחרים בבואם להסבירה?

4.   מהי פירושו של פרשננו ומה מביאו לכך?

5.   מהי "סיבת ההודעה"?

6.   איך הוא מסביר: "צדקה ומשפט"?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.