פרשת וישב שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת וישב

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayes-m.htm

 

 

עיין רש"ר הירש, פרק לז' פסוקים א'-ב':

 

1. מה הן הגדרותיו של פרשננו בהבנתנו את השרשים: ישב, גור?

2. מה מצאו האבות ומה רצה יעקב למצוא ולכן עשה מה שעשה?

3. איך ענין: "ארץ כנען" שייך לזה?

4. בעצם פרשננו מחלק כאן בין הזמן והמקום. איך. ומה הרעיון בכך?

5. במה זה מסביר ומקל על יעקב?

6. על מה בונה פרשננו את פירושו בקטע האחרון המצוטט?

7. מה הוא רוצה ללמדנו כאן?

 

 

עיין באר-יצחק (פירוש על רש"י), פרק לז' פסוק ג':

 

1. שלש דעות בפירוש בן זקונים. מה הבעיה. למה צריך לפרש ומה ההבדל בין הדעות?

2. מה מוסיף הבאר-יצחק בכך?

3. שתי דעות מביא רש"י לענין "פסים". למה לא הסתפק בראשונה?

4. הבאר-יצחק מרחיב את הענין המובא. מה הבעיה ומה תשובותיו?

 

 

עיין רש"ר הירש, פרק לז' פסוק ג':

 

1. פרשננו עומד על כך שהכתוב משתמש כאן בלשון "ישראל". איך הוא מסביר זאת?

2. מהו פירושו למושג: "בן זקונים"?

3. מהו פירושו למושג: "פסים" ומה הוא לומד מכך?

4. פרשננו קובע "שכל זה לא היה נבון". מהו "כל זה" ומה המסקנה מכך?

5. של מי היו החולשות?

 

 

עיין כלי יקר, פרק לז' פסוק ג':

 

1. שלוש שאלות שונות שואל פרשננו בקטע הראשון. מה הם?

2. פרשננו נותן תשובה אחת כוללת על התנהגות יוסף כלפי אחיו וכלפי אביו. התוכל להסביר?

3. מה בדיוק עשה יוסף?

4. למה לפי זה יש להשתמש בלשון: "ויבא..."?

5. פרשננו עונה כאן גם על קשיים אפשריים בפסוקים אחרים. התוכל להסביר?

6. איך "הם התחילו במחלוקת" ולמה זה חשוב לו?

 

 

עיין אבני שהם, פרק לז' פסוקים ג'-ד':

 

1. פרשננו מתעכב כאן על ענין דקדוקי! היש לך הסבר אחר לכך?

2. במה הכתונת שינתה את הענין?

3. מהי המסקנה מכך?

 

 

עיין מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק לז' פסוק ד':

 

1. מה הקושי ואיזה קושי זה?

2. שלוש תשובות שונות נותן פרשננו. התוכל למנותם ולהסבירם?

3. בעצם מה ההבדל בכך ומה זה משנה?

4. איך "יוצא" יוסף יותר טוב?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1998   ישיבת הר עציון