פרשת וישלח מעלת ישראל

  • הרב ברוך גיגי

download