פרשת וישלח שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וישלח

 

א.   הרלב"ג.

פרק לד'

 

שאלות:

 

1.   למה לא ראוי לחמוד - לדעתו והאם זה בלבד הגורם, היכן המוסר והיושר?

2.   למה אסור היה ליעקב להסתמך על הבטחות הקב"ה ועל כן פחד מאד?

3.   ההתנקות ממקום החטא והפשע מה סיבותיה ומה תועלתה?

4.   מהו הקושי שעבורו מביא פרשננו את התועלת העשירית כאן וכי זה לא מובן מעצמו?

5.   מה לומדים מכך?

 

 

ב. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק לה' פסוק א':

 

שאלות:

 

1.   מהי שאלתו כאן על הנאמר בפסוקנו?

2.   מה ענין "חתת" לדעתו, מי פחד, מי גרם לפחד ומה תוצאותיו?

3.   מה היה פלא לדעתו?

4.   בחלקו השני: "או אמר..." מעלה פרשננו נושא אחר לגמרי, מהו?

5.   לפי זה ממי וממה פחדו?

6.   מה גרם שכם לכל זה?

7.   מה ולמה עשו תחבולות?

8.   פרשננו מדגשי כי ה"חתת" היה סיבה אלוקית, למה חשוב לו להגדיש זאת?

 

 

ג תועליות לרלב"ג.

פרק לה' פסוק ב':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי כאן בסיבתו ומפרש פרשננו?

2.   מה היה הדבר שממנו יש לו "ליירא"?

3.   מה העצה היעוצה?

4.   למה לא נהנה יעקב מן ה"עבודה הזרה" ובעצם איך יכול היה להניח?

5.   מה "מנעה התורה" ואיך זה שייך לכאן?

 

ד. כלי יקר.

פרק לה' פסוק ב':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מוצא כאן ואיזה סוג קושי זה?

2.   פרשננו קובע שהמחשבה קודמת לכל מעשה, במה זה חשוב דוקא בעבודה זרה?

3.   לפי זה מה ביקש יעקב?

4.   איך פירשו חז"ל את הפסוק: לא יהיה בכך אל זר" ומה הרעיון בכך?

5.   מהי "החלפת השמלות" כאן?

6.   בקטע האחרון משתמש פרשננו במאמר חז"ל על ההבדל בין הצדיקים לרשעים התוכל להסביר?

 

ה.   הכתב והקבלה.

פרק לה' פסוקים ב',ג':

 

שאלות:

 

1.   מהי קביעתו של פרשננו לציטוט פסוק ב' ומה זה משנה?

2.   לפי זה מהו פירושו הוא לכך?

3.   מהו הקושי האפשרי בשימוש המלה: "העונה" ואיך פרשננו מבארו?

4.   מהו הקושי שפרשננו מוצא בשימוש: עמדי" ואיזה סוג קושי זה?

5.   תשובתו כאן היא מיוחדת במינה, התוכל להסבירו?

 

ו.   רמב"ן.

פרק לה' פסוק ד':

 

שלאות:

 

1.   מהו בדיוק הקושי שפרשננו מעלה כאן?

2.   התוכל להסביר ולנמק את הדין בענין זה.

3.   היש לכך ראיה מן המעשה בתוך התורה?

4.   איך "העכו"ם מבטל ע"ז בעל כורחו" ואיך זה פועל?

5.   איך, למה ומתי מותר להם השימוש ב"עבודה זרה"?

6.   מה ציווה יעקב ולמה?

7.   למה טמן אותם יעקב תחת האלה דוקא?

 

ז.   מדרש רבה.

פרק לו' פסוק מג': הוא עשיו אבי אדום:

 

שאלות:

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוקינו עליו בונה המפרש את פירושו?

2.   המדרש ממשיל את האומות וישראל לחיטה על כל מרכיביה, התוכל לפרט את המשל ועל פיו את הנמשל?

3.   מה קורה עד הסוף הטוב" לפי זה?

4.   מהו אותו "סוף טוב" ובמה הוא יתבטא?

 

*************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.