פרשת חוקת שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת חוקת

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat4.gif

 

 

 

א. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יד' פסוק ב':

 

שאלות.

 

1.   מהי שאלתו העקרונית כאן?

2.   איך ולמה האפשר מטהר?

3.   איך ה"חומר" יכול לטמא ולטהר?

4.   "לא יחשבו שיהיה לאפר דבר עצמי" מה הכוונה ומה תוצאותיה?

5.   איך פרשננו קושר זאת עם שימוש המלה "חוקת"?

6.   "הטהרה והטומאה לפי המקבל" זהו בעצם משפט המפתח כאן, התוכל להסבירו ולנמקו?

 

ב. תועליות להרלב"ג.

פרק כ' פסוק כא':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו קובע כאן כלל יסודי בהתנהגות אדם ועם, מהו ואיך צריך לבצעו?

2.   בעצם מה עשו ישראל לפי זה?

3.   למה פחדו אם היתה להם הבטחת הקב"ה כי יירשו את הארץ?

4.   למה לא האשים את מלך אדום על התנהגותו?

5.   לבסוף ניתנה ההוראה לא להתגרות, מה היתה סיבת הוראה זו ומה היו תוצאותיה?

 

ג. רבינו בחיי.

פרק כ' פסוק כב':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי שפרשננו מוצא כאן ומהי תשובתו?

2.   פרשננו מסביר את השם המשונה: "הור ההר" היש לך תשובה אחרת?

3.   מהי הבעיה עם השוואת ההרים ע"י הענן ולאיזה קושי זה מכניס את המפרשים?

4.   איך ניתן להסביר מדרש זה לאור המציאות הקיימת במדבר סיני?

 

ד. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כ' פסוק כו':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי בביאור הפסוק כפי קריאתו בלא פירוש פרשננו?

2.   פרשננו מתאר כאן את "חילופי המשמרות" בטקס החלפת הבגדים, התוכל לתאר זאת?

3.   באיזה בגדים - לפי זה - ירד אלעזר מן ההר?

4.   פרשננו מסביר כאן מושג נוסף של "מיתה בנשיקה" התוכל להסבירו?

 

ה. חזקוני.

פרק כ' פסוק כט':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי?

2.   שתי תשובות שונות נותן פרשננו לקושי זה, למה?

3.   מהי תשובתו הראשונה ולמה הוא אינו מסתפק בה?

4.   במה התשובה השניה נראית לו יותר ולמה לא הביא אותה בלבד?

 

ו. אור החיים.

פרק כ' פסוק ח':

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   שתי אפשרויות של תשובה נותן פרשננו, מה הן?

3.   מה ההבדל ביניהן ברעיון ובמעשה?

4. בענין הקדמת הזנת בעלי חיים לפי בני אדם יש כלל נוסף שפרשננו משום מה אינו מביאו, התדע מהו?

 

ז. אור החיים.

פרק כא' פסוק ח':

 

שאלות.

 

1.   שלוש שאלות שונות שואל פרשננו בקטע הראשון, התוכל לפרטם ולהסבירם?

2.   מה ענין: "שלא נאסר כשיעבדוהו דורות אחרים"?

3.   פרשננו מבחין בין הסתכלות בנחש לעומת הסתכלות "כלפי מעלה" מה הוא רוצה לומר בכך?

4.   מה הם שני החטאים שעליהם נענשו כאן?

5.   במה "נתחכם משה" ועשה למען כפרת החוטאים?

6.   מה היה "טעם כל המעשה" לדעת פרשננו ולמה לא הספיק תפילת משה לבד?

 

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   ישיבת הר עציון