פרשת חוקת שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חקת

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat4.gif

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כא' פסוקים א', ג':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק א' המצריך פירוש?

2.   התוכל לשער למה היתה תגובת בני ישראל כה קשה לכשלון מועט?

3.   פרשננו מהבאר את דברי הספורנו מצא כאן בקעה להתגדר בה ומעלה שאלה עקרונית שהרבה פרשנים התחבטו בה, התוכל להסבירה?

4.   למה זו שאלה כל כך עקרונית לדעתו?

5.   איך הספורנו עונה על כך עקרונית לדעתו?

6.   למה משמעותי ענין מקומם של דברי הספורנו בפסוק כאן וא בפסוק: "והתרמתי..."?

7.   איזה מסר השכל או לקח רוצה פרשננו ללמדנו כאן?

 

ב. הכתב והקבלה.

פרק כא' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון ומה תשובת פרשננו?

2.   בקטע השניה עוסק פרשננו בחופרים וכבלי החפירה, מה דבריו כאן ומה הרעיון בכך?

3.   בקטע השלישי: "ממדבר מתנה" הוא מתחיל לבאר לפי המציאות אך עובר כבכלל לנושא כללי-רעיוני, מהו?

4.   מה חשיבות יש לדעתו לכל השירה המרוממת הזו?

5.   משפט הסיום הוא תמצית כל דבריו, התוכל להסביר?

 

ג.   אור החיים.

פרק כא' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מביא פרשננו שתי דרשות חז"ל שאף אחת מהן אינה הפשט מה מביאו לכך?

2.   התוכל להסביר את שני הפירושים?

3.   בקטע השני מתייחס פרשנו לפשט הכתובים, מהי הבעיה שלו?

4.   איך הוא מפרש את הענין כולו ומה מאלצו "לדחות" את ביצועו לימות הגאולה?

5.   איך מתפרשת המלה: "והב" על ידו, ואם זה אינו הפשט, מהו?

 

ד. מלאכת מחשבת.

פרק כא' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   מה הם הקשיים בפסוקים עליהם מנסה פרשננו להשיב בקטע זה?

2.   קושי נוסף - עיקרי - מתפרש כאן בדבר חטא משה ואהרון, איך?

3.   מה גרם חטא זה בישראל?

4.   איך עפ"י פירוש זה מתבארים הדברים שהיו בספק?

5.   מה הרעיון בכל זה?

 

ה. חזקוני.

פרק כא' פסוקים א', ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בענין הזיהוי ולמה זה חשוב?

2.   למה שינה הקב"ה את יחסו ובמה זה התבטא?

3.   דעה נוספת מסבירה כי הן עמלק והן הכנעני היו במקום, במה זה עוזר בהבנת הפסוקים?

4. מה הקושי ב"דרך האחרים" ואיך ע"י הפיכת האותיות ניתן לכך הסבר?

5. מהו חידושו בפסוק ג' ולמה זה חשוב לו?

 

ו. אור החיים.

פרק כא' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   שתי שאלות מוצא פרשננו בקטע הראשון שהן לכאורה לשוניות אך פירושו מוביל לכיוון אחר, מה קשיים, ומה תירוצו?

2.   מה הדיוק היה חטאם לפי זה?

3.   בקטע השני קובע פרשנו שלא חרדו ישראל, מנין לו זאת?

4.   שתי תשובות יש לו על תמיהתן זו, מה הן?

5.   מה ההבדל בין שתי תשובות אלה?

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.