פרשת חוקת שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חוקת

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chukat3.gif

 

א. אור החיים

פרק י"ט פסוק ב:

 

שאלות

1.  מהו הקושי שמעלה פרשננו בתחילת דבריו?

2.  מה "אין לומר..." ולמה זה חשוב להדגיש?

3.  פרשננו נוגע בבעיה עדינה העוסקת באבחנה בין ישראלי לבין גוי, מה בעצם הקושי?

4.  מהי תשובתו לקושי זה ואיך זה מתקשר אל פתרון הקושי בפסוקנו?

5.  התוכל להסביר את משל הדבר והזבל?

6.  איך אם כן גוי שנתגייר משנה את מעמדו?

7.  מה הרעיון בכל זה?

 

ב. תוספת ברכה

פרק י"ט פסוק ב:

 

שאלות

1.  פרשננו מביא את פירוש רש"י, האם הוא מסכים עמו?

2.  כדרכו, גם כאן מעיז פרשננו ומציע תיקון לשון באופן שיסביר את העניין, האם זה אכן נחוץ?

3.  מהי תשובתו במפורט?

4.  לבסוף הוא מנמק למה דוקא כאן "מחפשים" אותנו אומות העולם, איך ולמה?

5.  מה רוצים האומות ואיך אנחנו "עונים" להם?

 

ג. חזקוני

פרק י"ט פסוק יב:

 

שאלות

1.  מה השאלה שחוזרת אצל מפרשים רבים ומהי תשובתו הוא?

2.  הידוע לך תשובות נוספות או הסברים לתופעה זו?

3.  מה "נמצא בספר" והאם זה רציני?

4.  מה הקושי האפשרי בקטע השני ואיך הוא מסבירו?

 

ד. רש"ר הירש

פרק כ' פסוק יב:

 

שאלות

1.  מהי השאלה הגדולה שפרשננו מתמודד עמה כאן?

2.  למה לדעתך הוא זהיר ומקדים לומר... אם לא טעינו בכל תפיסתנו שעד כה... ומה הוא רוצה בכך?

3.  איך הוא מתאר את משה ואהרון במעמד קשה זה?

4.  מהו "עיקר מבחנו של המנהיג" והאם משה עמד בו?

5.  תיאור נפלא של המלאך המכסה פניו ורגליו אך ממשיך לעוף מביא פרשננו, מה הוא רוצה ללמדנו בכך?

6.  מהי לדעתו: "המהות הפנימית של ההתרגשות קצרת הרוח של משה", מה זה בא ללמדנו?

7.  חולשת אונה רגעית של מנהיג לעומת חוסר אמונה מתמשך של דור המדבר, איך ניתן להשוות ביניהם ומה תוצאותיהם?

8.  מה יעידו קברי העם וקברי המנהיגים ומה הרעיון בכך?

9.  "הגשמת מטרותיה איננה תלויה בדבר...", מה רוצה פרשננו ללמוד וללמד בכאן?

10.  פרשננו מצטט את המזמור צ"ט מתהילים, מה הוא לומד מכאן?

11.  לבסוף, מהי מטרת כל פירושו כאן ומהו יחסו כלפי משה ואהרון?