פרשת חיי שרה שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת חיי שרה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chaye1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chaye2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chaye3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chaye4.gif

 

 

א. ספורנו.

פרק כד' פסוק סג':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מבאר: "ויצא" התוכל להוכיח זאת ממקום אחר?

2.  כל המפרשים מסבירים: לשוח-תפילה, מה מביאם לכך?

3.   פרשננו מתאר את הכנתו של יצחק לקראת תפילה כאן כבר לאחר שנענה, איך ולמה?

4.   לפי זה האם התפלל יצחק כאן בכלל?

5.   מה הרעיון "שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים" והתוכל להביא דוגמאות נוספות?

6.   מה חשבה רבקה ומה באמת קרה במציאות ולמה זה חשוב?

 

ב. קדושת לוי.

פרק כד' פסוק סג':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   האם ידוע לך עוד מקום בכל התנ"ך בו מוזכרת אהבה בין איש לאשתו?

3.   פרשננו מסביר מושג בפסיכולוגיה המודרנית, מהו ומה הסברו?

4.   מהי אם כן המצווה והאם זה יתכן?

5.   מהי כאן מדרגת יצחק לדעתו?

 

ג. כלי יקר.

פרק כד' פסוק סג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - ככל האחרים - לומד כאן את מקור תפילת מנחה, מה המיוחד בביאור כאן?

2.   התוכל להסביר את מעלתה של תפילת מנחה לעומת שחרית וערבית, רעיונית ומעשית?

3.   פרשננו קובע שיצחק התפלל על הזיווג, איך הוא "משחיל" זאת כאן?

4.   מה מלמדים" הגמלים הבאים"?

5.   בקטע השני מוצא   פרשננו סמליות דוקא בזמן התפילה, מה הרעיון?

6.   התוכל להסביר את המדרש בדבר הנר, הענן והעיסה ומה כל אחד מסמל?

 

ד.   שד"ל.

פרק כד' פסוקים סג'-סו':

 

שאלות

 

1.   בביאורו אם פסוק סג' מאיזו טעות אפשרית הוא בא להצילנו?

2.   למה ומתי "נפלה" מעל הגמל ולאיזה צורך?

3.   מה הקושי האפשרי בפסוק סו' עליו עונה פרשננו?

 

ה.   כלי יקר.

פרק כה' פסוקים א', ה':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי העקרוני ועניני בכל הקשור לנשואיו השניים של אברהם?

2.   האם אם נקבל את הדעה שזו החזרתו גרושתו, אנו מקילים בכך?

3. "אברהם טפל לשרה" הדבר בא לידי ביטוי בכמה דברים בעניננו, התוכל למנות ולהסביר?

4.   מנין לו שישמעאל והגר חזרו בתשובה ולמה זה חשוב?

5.   קטורת, חלבנה, נרצה עוונה - איך זה משתלב כאן?

6.   מה ולמה נתן אברהם ליצחק?

7.   האם והיכן מדובר בירושה האמיתית-הרוחנית?

8   מה ולמה נתן לבני הפילגש ומה הרעיון בכך?

 

ו. התורה והמצוה - המלבי"ם.

פרק כה' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   על מה בפסוק תולה פרשננו את דבריו?

2.   מהו הרעיון שפרשננו מפתח בקשר לעץ ולפריו ואל מה יכוון דבריו בכלל?

3.   יצחק הוא במרכז היצירה בין ישמעאל לבין בני הפילגשים, למה דוקא כך?

4.   בעצם אחרי לידת יצחק כבר לא נחוצות קליפות ועטיפות, אם כן למה נוצרו?

5.   מנין הוא מוכיח שאכן יצחק הוא העיקר?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]