פרשת חיי שרה שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת חיי שרה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/chaye1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/chaye2.gif

http://www.etzion.org.il//iyun/chaye3.gif

 

א. אור החיים.

פרק כד' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.  מהם הקשיים שפרשננו מוצא כאן?

2.  בחלק הראשון מחלק פרשננו בין ההספד לבין הבכ', איך הוא מסביר זאת?

3.  בקטע השני של דבריו הוא משנה עמדתו, מה פירוש דבריו לפי זה?

4.  מה כוונת דבריו: "שטעמה כוס המות ויערב שמשה"?

 

ב. ספורנו.

פרק כג' פסוקים יב', יג':

 

שאלות

1.  מה הקושי האפשרי בפסוק יב'?

2.  מיהו "עם הארס" לדעת פרשננו?

3.  מה בדיוק עשה כאן אברהם ומה בא ללמדנו בכך?

4.  למה רצה אברהם לשלם לפני הקבורה שתי תשובות לכך?

 

ג. משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן

פרק   כד' פסוק ז':

 

שאלות

1.  מהי שאלתו הבסיסית של פרשננו בתחילת דבריו?

2.  היש לך תשובה אחרת מן הנאמרת כאן?

3.  פרשננו מסביר את הדין שבענין שידוכים, אין הבן חייב לשמוע בול הוריו, התוכל להסביר?

4.  פרשננו קובע שכיבוד הורים היא פונקציה ממונית, למה זה חשוב לו?

5.  פרשננו רואה בכל הענין דבר דבר ממונו, האם אין בכך פחיתות כבוד?

6.  למה אצל יעקב זו היתה רק "עצה טובה" ומה יכול היה להפסיד אם לא היה נשמע לה?

 

ד. תוספת ברכה:

פרק כה' פסוק א':

 

שאלות

 

  1.  פרשננו מעלה כאן שאלה לכאורה פשוטה אך למעשה קשורות לכך שאלות נוספות, התוכל להסביר?

  2.  במה המצוטט מן הגמרא במסכת תענית עונה על משהו אך עדיין משאירה תמיהות?

  3.  היש לך הסברים אפשריים אחרי?

 

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]