פרשת יתרו שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת יתרו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro4.gif

 

 

א. ספוורנו

פרק יח' פסוקים ו', ז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק ו'?

2.   מה היו מטרות ההודעה המוקדמת לדעתו?

3.   פרשן פרשננו מסביר כאן מדרכי לימודו של פרשננו, מה.

4.   איך הגמרא בפסחים, ורש"י על כך מרחיבים את הענין?

5.   מה חידושו בדבר צאתו של משה לקראת יתרו?

6.   אסתר, יוסף, שר המשקים - שלוש דוגמאות שונות. התוכל להסבירן ולמצוא את ההבדל ביניהן?

7.   מהו הקושי האפשרי אצל יוסף והאחים ואיך פרשננו מסבירו?

8.   על מה היתה כפיות הטובה של שר המשקים?

 

ב. תוספת ברכה.

פרק יח' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון נמסרים שלושה פירושים אפשריים למלה: "ויחד" התוכל להסבירם?

2.   בקטע השני יש לפרשננו פליאה שאפשרות פירושה נראית רחוקה, מהי פליאתו?

3.   פרשננו מנסה להוכיח מהתנהגותו של משה שלא יתכן כי דעתו של שמואל כאן היא הנכונה?

4.   איך הוא מבאר את המשל: "גיורא עד עשרה דרי..."?

5.   איך בזה מסתדר הענין שדברי רב כאן אינם סותרים אחד את השני?

6.   בפירושו זה כאן נותן פרשננו פירוש מהפכני ולא מקובל למשל המפורסם, התוכל לשער מה מביאו לכך?

 

ג. מדרש רבה.

פרק כ' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי עליו בונה המדרש את דבריו?

2.   התוכל להסביר מה המשותף בכל הדוגמאות שמובאות ומה הן באות ללמד?

3.   להתיחסות מיוחדת מתייחס המדרש לענין המוות והחיים, למה ומהי עמדתו?

4.   מה הוא רוצה ללמדנו בדוגמא של השבת (זכור, וקרבן)?

5.   מה המיוחד בדוגמא האחרונה בקשר ליחסי אחים ומה הרעיון בכך?

6.   לבסוף איך הוא מסביר-מרחיב את פסוקנו?

 

ד.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק כ' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בתחילת דבריו?

2.   שתי תשובות שונות נותן פרשננו לכך, מהי תשובתו הראשונה?

3.   איך תוכל להסביר: "שהתורה נבראת בשביל ישראל" ומה משמעות הדבר?

4.   מהי התשובה השניה ואיך היא מנומקת?

5.   מהו הסברו לשם ביכורים ליום מתן תורה?

6.   ארבע סיבות נותן פרשננו לשם שבועות-שבעים, התוכל למנותם ולהסברים?

7.   לבסוף מוצא פרשננו עוד תשובה לכך שהשם דומה לשבועה?

8.   לבסוף, הוא מסכם בשבועה, שביעיות, ביכורים בעצם למה הוא רוצה להובילנו?

 

ו.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק ב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי המכריחו להסביר "תעבור=תפילה"?

2.   במה תפילה היא אכן עבודה שבלב?

3.   הציטוט מן הגמרא בברכות עוסק בתפילת הדרך, איך זה שייך לכאן?

4.   בסוף הקטע הראשון אומר פרשננו כי באמצע השבוע יעסוק במלאכה - הרי זה בניגוד לנאמר בראש הקטע על עבודה-תפילה איך זה מסתדר?

5.   במה יש לעסוק בשבת?

6.   למה היו "הקולות והברקים" במתן תורה?

7.   בעצם מה הוא בא לענות בכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************