פרשת כי תצא שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת כי-תצא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

רש"ר הירש.

פרק כב' פסוק א':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו - כדרכו בקודש ס רואה בציווי התורה עקרונות מנחים הרבה מעבר לדין המסוים בו היא עוסקות. התוכל למנות את שלושת העקרונות המוצעים ע"י פרשננו להסבירם ככללים עקרוניים?

2.   פרשננו קושר את פסוקינו אל הקטע הקודם לו. איך ניתן לחבר ענין השבת אבדה אל קבורה?

3.   פרשננו מסביר ענין השבת האבידה בדברים נידחים דוקא. מה הטעם לכך ואיך זה פועל במציאות?

4.   מה הבעיה בענין "והתעלמת" שפרשננו מנסה להסבירה עפ"י הדין.   ההגיון ופירוש הפסוק?

5.   מה תובעת התורה מאתנו ולמה עלינו עוד להוסיף התונהגות של לפנים משורת הדין?

6.   פרשננו מסיים במובאה מן הגמרא העוסקת בהדרכה מוסרית-עקרונית התוכל לפרט ולהסביר?

 

רמב"ן

 

פרק כב' פסוק ב':

 

שאלות:

 

1.   איזה אפשרויות פירוש קיימות כאן למלה: "קרוב" ומה זה משנה?

2.   מה בדיוק הדין "אם לא קרוב"?

3.   מה ולמה "הוסיף במדות הטעינה"?

4.   מה מחדש: "נופלים בדרך"?

5.   פרשננו עומד על שינויי לשון. פעם "אחיך" ופעם "אויבך ושונאך" מה היא רוצה ללמוד מכך?

 

ספר החינוך.

פרק כד' פסוק ה': ושמח את אשתו:

 

שאלות:

 

1.   מהי בדיוק המצוה ואיך זה מתבטא בחיי יום יום?

2.   מהי מטרת בריאת העולם?

3.   שלושה דברים מיוחדים מונה פרשננו הם תוצאה מישיבתנו בבית עם האשה החדשה, מה הם, ומה ההבדל ביניהם?

4.   למה דין זה אינו נוהג ב"מחזיר גרושתו"?

 

מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק כד' פסוק ח':

 

שאלות:

 

1. לכאורה מה הקושי?

2.   איך מחבר פרשננו את ענין הצרעת ללשון הרע ולמרים הנביאה?

3.   בעצם מה הוא לומד מכל זה ומהי מסקנתו עבורנו?

 

רמב"'ן.

פרק כד' פסוק ט':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו קובע כי זו מצות עשה, למה זה חשוב לו ומה מתפרש ע"י כך בפסוקנו?

2.   מה הכל נלמד ממרים ומה המסקנא מכך?

3.   פרשננו מצטט בהרחבה את דברי הספרא, במה כל זה מחזק את טענתו העקרונית בקשר למצוה זו?

4.   למה "זו מצוה ולא סיפור ועצה בלבד להנצל מק הנגעים"?

5.   "בגלוי ובסתר, במתכוון ושלא מתכוון להזיק" איך תתכן הרחבה כה מרחיקה לכת במצוה זו?

6.   פרשננו מונה מצוה זו במנין המצוות וטוען שהאחרים שכחו למנותה, למה?

 

המשתדל.

פרק כד' פסוק י':

 

שאלות:

 

1.   קרא שנית את הפסוק ובחון הניתן להבינו לפי פשוטו בלא הפירוש של רש"י?

2.   בעצם מהו פירוש רש"י כאן?

3.   מהי דעת פרשננו לכך?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון