פרשת לך לך שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת לך לך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

רש"ר הירש.

פרק יב' פסוקים א',ב',ד':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מצא כאן בקעה להתגדר בה כדי לבטא רעיונותיו והשקפתו על עם ישראל.   מה מאפשר לו לעשות כן?

2.   פרשננו מבחין בשלושה שלבים המוזכרים כאן. התוכל למנותם ולבארם?

3.   מתי ולמה ניכרת "אצבע אלוקים" ובמה?

4.   איך פרשננו מסביר את השימוש בלשון: "והיה ברכה"?

5.   תפקידנו: "להיות ברכה" התוכל להסביר?

6.   פרשננו מבחין בניגוד הקיים בין התנהגות היחיד לבין התנהגות האומות, בעצם מה הוא רוצה ללמדנו בכך?

7.   מה צריכה להיות המדיניות הלאומית שלנו ואיך מגיעים לכך?

8.   "שלום אדם ועולם" איזו מטרה היא זו ואיך ניתן להשגיה?

9.   "בדד מן האומות" אך בכל זאת משפיע - איך?

10. מה המצב בתקופת הגלות ואל מה יש לשאוף אף בתקופה זו?

 

אור החיים.

פרק יב' פסוק ו':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי בפסוק עליו עומד פרשננו בקטע הראשון?

2.   בקטע השני מסביר פרשננו את התנהגותו הצנועה של אברהם, למה זה חשות לו?

3.   בקטע השלישי נותן פרשננו דעתו על גימטריא של השם כנען, התוכל למצוא טעם לכך?

4.   בקטע הרביעי והחמישי מסביר פרשננו למה הוזכר ענין כנען ואיך ובמה זכה אברהם בארץ, התוכל להסביר מה הבעיה לכאורה ומה פתרונה עפ"י פרשננו?

 

כלי יקר.

פרק יב' פסוק ו':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

2.   פרשננו מבחין ומחלק בין שכם לבין אלון מורה, למה?

3.   מה בדיוק קרה בשכם?

4.   מה רצה פרשננו למנוע בהדגישו כי זה היה רק עד אלון מורה ולא עד בכלל?

5.   מה פירוש: "כי קללתם הוא לשם התכלית וברכה תחשב" ואיך זה יתכן?

 

הכבת והקבלה.

פרק יב פסוק ו:

 

שאלות.

 

1.   מה קשה לו בפסוקנו?

2.   איך רש"י מפרש את פסוקנו ולמה?

3. היש לכך משמעות מעבר לתיאור המסע, ומהי.

 

משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמק.

פרק יד' פסוק כב':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי העולה בדעת פרשננו בבואו לבאר פסוק זה?

2.   האם הוא מסכים או חולק על רש"י ורמב"ן?

3.   מה מבטאת "הרמת היד" לדעתו?

4.   האם פירוש זה עונה על שאלה אפשרית נוספת העשויה לעלות בהסבר הענין ומהו?

 

ספר החינוך מצוות מילה:

פרק יז' פסוק כג':

 

שאלות.

 

1.   מה בכלל צורך יש להסביר מצוה זו ודוקא, כאן?

2.   למה צריך היה לקבוע בגופם אות קבוע?

3.   למה נקבע האות דוקא באיבר המין?

4.   הסבר: "שיש בו תשלום צורת הגוף", למה הכוונה?

5.   מהו הרעיון שרצה "שההשלמה תהא ע"י האדם" ומה מוסר ההשכל בכך?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

   [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון