פרשת לך לך שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת לך לך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/lekh1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lekh2.gif

http://www.etzion.org.il//iyun/lekh3.gif

 

א. ראב"ע

פרק יג' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.  לכאורה מה הקושי ומה מצריך ביאור ומהו פירושו?

2.  הוכחותיו של פרשננו מן המקרא באות לסייע לו, איך?

3.  איך הוא רואה את ה"כבוד" והאם זה תואם את מצבו הכלכלי?

 

ב. העמק דבר

פרק יג' פסוקים ו'-י':

 

שאלות

1.  מהו הקושי לדעתו בפסוק ו' ואיך הוא מסבירו?

2.  מנין לו שאברהם היסס בקשר לאפשרות לפרידה?

3.  מה היה הריב ואיך הוא התבטא?

4.  מה היה חילול השם בכל זה?

5.  פרשננו מסביר שריב בין הרועים חמור יותר מריב בין אברהם ללוט, איך ולמה?

6.  בפסוק ט' מסביר פרשננו את עמדתו הותרנית של אברהם, מה היתה הצעתו בדיוק?

7.  למה היא לא בוצה כמתוכנן?

8.  מהו חידושו בביאורו בפסוק יוד'?

 

ג. המלבי"ם – התורה והמצוה.

פרק יג' פסוקים ה'-ז':

 

שאלות

1.  מה רוצה פרשננו ללמדנו בדבריו על פסוק ד'?

2.  פרשננו מפריד וקובע שני נימוקים לבעיה שנתעוררה, מה ההבדל ביניהם?

3.  פרשננו קובע כי מהריבה תחילתה בביטול האהבה ו/או האחוה שחדרה אחר כך גם בין הרועים משני הצדדים, למה זה חשוב להדגיש?

 

ד. רמב"ן

פרק יג' פסוק ז'

 

שאלות

 

  1.  מה הקושי עליו מתמודד הפסוק על כל מפרשיו?

  2.  פרשננו מצטט את כל דברי רבותינו במדרש כפי שמביאם רש"י, מה לא מסתדר לו?

  3.  מה לדעתו היתה עמדת רועי לוט בסכסוך זה?

  4.  מאם עמדה זו מקילה עליהם או לא?

  5.  מה היתה לפי זה סיבת המריבה?

 

ה. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יג' פסוק ז':

 

שאלות

 

  1.  מה ראוי ולמה?

  2.  שתי סיבות מונה פרשננו למה רצה אברהם שלוט יהיה עמו, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

  3.  למה בכל זאת בחר בהתנתקות?

 

ו. הכתב והקבלה.

פרק יג' פסוק ח':

 

שאלות

 

  1.  פרשננו מגדיר מושגי "ריב ומריבה" התוכל להסביר ולתת דוגמאות לכך?

  2.  איזה   סוג הוא הסכסוך בינינו לבין שבינינו?

  3.  מהי הגדרתו למושג אנשים, התוכל להביא ראיות נוספות?

  4.  עפ"י זה למה הוא משתמש כאן במילה זו?

  5.  שתי סיבות מונה פרשננו למניעת הסכסוך, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9937-300 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]