פרשת מטות שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת מטות

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/matot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/matpot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/matot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/matot4.gif

 

ספורנו - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ל' פסוק ב':

 

1.   מהי קושייתו של פרשננו על לשון הפסוקים ומהי תשובתו העקרונית בכל המקומות וגם אצלנו?

2.   מהי ההגדרה המדויקת למושג "שבועת שקר" ובעצם מה הן האפשרויות האחרות לפרש?

3.   איזה משמעות יש לכך שפרשננו בדעה שכל התורה כולה ניתנה בסיני ומה זה שייך לכאן?

4.   איך יתכן שאיסור שבועת שקר תחול גם על העתיד?

5.   מהו חידושו בלימוד הפסוק ובחלוקתו כאילו לשני חלקים?

6.   מהו חילול השם ואיך פרשננו מרחיב מושב זה כאן?

7.   במה האשה שונה ובמה היא שונה בענין שבועות ונדרים?

 

ספורנו - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ל' פסוק טז':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון?

2.   איך ר"י מפרש זאת?

3.   פרשננו חולק עליו, מהו פירושו?

4.   במה פירוש המושגים "אחר ואחרי" עשויים לעזור במתן תשובה לכך?

5.   מתי עובר העוון על הבעל או האב?

6.   התוכל להגדיר את ההבדלים בין "הפר" לבין "הניא"?

 

אור החיים.

פרק לא' פסוקים א'-ב':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי הלשוני בפסוק עליו עומד פרשננו?

2.   מדרש תנחומא המצוטט כאן מביא רעיון של פיוס כפול והדדי, התוכל להסבירו?

3.   למה "פייס" משה את הקב"ה ובמה?

4.   איך לפי זה מסתדר לשון הפסוק?

5.   בהמשך דבירו מביא פרשננו את דעתו "לפי פשט הכתוב" התוכל להסבירו?

6.   למה אם כן לא הביא פירוש זה בתחילת דבריו?

7.   מהי גבורתו של משה בקשר לנקמה במדיין?

8.   איזה מןי מסירות נפש קיימת כאן?

 

אבני שהם.

פרק לב' פסוקים כט'-ל':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו עוסק בנושא בעייתי הן עקרוני והן מעשי, מהו?

2.   בנוסף לנושא העקרוני דלעיל עוסק פרשננו בזכויות המלך בחלוקת שלל, מהו העקרון כאן?

3.   היש לכך השלכה בהיסטוריה שלנו?

4.   לאור הנחות אלה היתה ע"י המערבית צריכה להחלק לשנים עשר שבטים, האם יש בזה סתירה רעיונית לנאמר בתורה?

5.   איך יתכן - רעיונית - שענין כה עקרוני יהיה תלוי בהחלטתם ובביצועם של בני שני השבטים וחצי בשם מעשה?

6.   מהי דעת רש"י בפירושו על המשנה המצוטטת?

7.   איזה מסקנא מעשית יחלה לצמוח מכל זה?

8.   מה הבעיה עם הנשיאים לפי כל זה?

9.   התוכל להגדיר את המושג "תנאי כפול" שכולו נלמד מכאן?

10. מהו הרעיון או מוסר ההשכל שניתן ללמוד מכל זה?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

   GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון