פרשת מסעי שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת מסעי

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/masei1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masei2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masei3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/masei4.gif

 

הכתב והקבלה.

פרק לג' פסוקים ג'-ד':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי של פרשננו בפסוק ג' ומהי תשובתו?

2.   מאיזו טעות אפשרית הוא בא להצילנו?

3.   מהו הקושי בפסוק ד' לדעתו?

4.   למה "אין כאן המקום להודיע זה"?

5.   מהי תשובת פרשננו לכך?

6.   מה הוא לומד מן הלשון, "מקברים"?

7.   איך הוא מסביר את ה"ואו של "ובאלהיהם"?

8.   מהי הוכחתו מן הפסוק המצוטט מפרשת אבימלך מלך גרר ושרה אשת אברהם?

9.   למה קברו את הבכורים מהר כל כך?

 

ספורנו - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לג' פסוק נו':

 

שאלות.

 

1.   קרא את שני הפסוקים נה, נו, התוכל להסבירם עפ"י הפשט?

2.   לפי זה מה מוסיף פסוקנו לעומת הקודם לו?

3   למה פרשננו מחליט כי פסוקנו אינו יכול להיות מעין חזרה על קודמו?

4.   פרשננו כאן ובכל פירושיו בנושא ההורשה וההתנחלות, נוקט עמדה תקיפה ביותר בדבר היחס אל "יושבי הארץ", התוכל לשער מה מביאו לכך?

5.   שתי תוצאות רואה פרשננו ל"מחדל שלא להוריש", מה הן ומה ההבדל ביניהן?

6.   למה זה "בלי ספק" לדעתו?

 

מדרש רבה.

פרק לד' פסוק ב':

 

שאלות.

 

1.   המדרש מביא את פירושו לפסוקנו, התוכל לקרוא את הפסוק ולהסביר למה?

2.   מה מאפשר למדרש לדרוש כפי הכתוב על הפסוק המצוטט מתהילים?

3.   מה ההבדל בין ר' אליעזר לר' יהושע בפירושיהם כאן?

4.   התוכל לשער כאן - כמו במקומות רבים אחרים - את המחלוקת הרעיונית בין שני גדולי עולם אלה, זאת עפ"י דוגמאות אחרות למחלוקותם?

 

ספר החינוך.

פרק לה' פסוק ב':

 

שאלות.

 

1.   מהי בדיוק המצוה?

2.   מי מצווה לבצעה?

3.   פרשננו מסביר בפירושו בפרשת שופטים כי ההבדל בין השישה כאן לבין כל הארבעים ושמונה, היא כי האחרות "אינן קולטות אלא בדעת" התוכל לנמק הבדל זה?

4.   מה בדיוק היתה מטרת ערי המקלט?

5.   התוכל להסביר: "מפני גודל מעלתם, וכושר פעלם, וחין ערכם" מה הם שלושת אלה ומה ההבדל ביניהם?

6.   טעם אחר נוסף מביא פרשננו, מהו?

7.   איך הוא מפרש את הפסוק בדברים לג, ט' ובמה זה מסביר ומרחיב בעניננו?

 

רבינו בחיי.

פרק לה' פסוק כה':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי העקרוני-רעיוני בהסבר דין זה?

2.   שלוש תשובות שונות מביא פרשננו, התוכל להסבירם ולציין את ההבדלים ביניהם?

3.   היש לך תשובה או תשובות נוספות לקושיה כאן?

4.   מה הבעיה עם: "אשר משח" ומהי תשובת פרשננו?

5.   דין מיוחד נלמד מן הלשון המיוחדת כאן, מהו.

 

המשתדל.

פרק לה' פסוק כה':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי של פרשננו כאן?

2.   מהי תשובת פרשננו?

3.   פרשננו מביא את דעת בעל "מנחה בלילה" למה הוא לא מקבלה כל כך?

4.   יש לו תשובה נוספת מסופקת "ואולי" מהי?

 

מי השילוח (האדמו"ר מאיזביצאוֹ).

פרק לו' פסוק ה':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מוצא כאן ואיזה סוג קושי זה?

2.   איך הוא מפרש את המושג "לחם"?

3.   למה - אחרי פירוש זה - אין האדם יכול להסתפק ב"לחם לבדו"?

4.   מה "דברי תורה" מלמדים את לגבית ישראל?

5.   איך יתכן שדברי תורה שהם נצחיים: "יוצאים פרטים לכל את ולכל זמן".

6.   מה אם כן סיבת כתיבת זו כאן ועכשיו?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון