פרשת מצורע שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת מצורע

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן, פרק י"ד, פסוק ח:

 

שאלות:

 

1.   מהי העמימות בפסוק המצריכה ביאור?

 

2.   מניין נשלח הטמא ואל איזה מקום מותר לו להיכנס?

 

3.   מהו בדיוק הסדר הכרונולוגי של מעשיו של הטמא ובאיזה שלב בדיוק הוא הופך לטהור?

 

4.   מהי דעת הרמב"ם ומהי דעת פרשננו ובמה הם משלימים זה את זה?

 

 

תורת משה - אלשיך, פרק י"ד, פסוק יח:

 

שאלות:

 

1.   מהו הנושא בפסוק עליו מחפש פרשננו הסבר?

 

2.   מה פירוש "שפע חוקין אברי אשמתו"?

 

3.   מה "וגם ארך עוד..." כאן ועל ידי מה?

 

4.   מהו הרמז?

 

5.   מה פירוש המליצה "ויתן לו מהלכים בין העומדים לפניו" ומה משמעותה כאן?

 

 

אור החיים, פרק ט"ו, פסוק כח:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי של פרשננו בבואו לבאר את פסוקנו?

 

2.   מהי בדיוק תשובתו ואיך, ע"י כך, מתפרש הפסוק?

 

3.   איך מתפרש הקטע המצוטט מרש"י לפי זה?

 

4.   מה "לא תחשוב" ומה בדיוק היא צריכה לעשות ע"מ להיות טהורה?

 

 

רבי יוסף בכור שור, פרק ט"ו, פסוק לא:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפירוש המילה "והזרתם" ולכאורה איזה אפשרויות יש כאן?

 

2.   מהו פירושו של פרשננו?

 

3.   מהו פירוש רש"י כאן ובעצם מה ההבדל ביניהם?

 

4.   איך מרחיב פרשננו את פירוש "מטומאתם" ולמה?

 

5.   למה העונש הצפוי כאן הוא כל-כך חמור?

 

 

רש"ר הירש, פרק ט"ו, פסוק לא:

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מעלה רעיונות לפירוש השרש "נזר"; מהי מסקנתו מכך?

 

2.   מהי אותה "הינזרות" עליה הוא מדבר?

 

3.   "סייג להלכות טומאה כמו למצוות התורה" - איך זה פועל?

 

4.   מה התפקיד שהוטל על משה ואהרון ולמה נאמר ציווי זה כאן להם ולא לכלל ישראל?

 

5.   "שמירה על תודעת הטהרה" - אל מה הוא מתכוון?

 

6.   איך המשכן קשור לכל זה?

 

7.   מהי אותה "חירות מוסרית" שפרשננו לומד כאן?

 

8.   מהי "הברירה העומדת בפני העם הזה"?

 

9.   "יזכה לחיי-עולם - עוד בעולם הזה"; איך זה בכלל ייתכן?

 

10.   למה דווקא כאן נאמר עונש מיתה?

 

 

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון