פרשת מקץ שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת מקץ

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/miketz1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/miketz2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/miketz3.gif

 

 

א. צרור המור.

פרק מד' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלת הרבים ואיזו מן שאלה היא זו?

2.   פרשננו "מנגן" על צדקתו ורחמנותו של יוסף, מה זה שייך לכאן?

3.   מה מעומעם בפסוקים המאפשר לבארם בכמה אופנים?

4.   ,התנצלות או עונש" התוכל להסביר אפשרויות אלה כאן לעניננו?

5..   איך פרשננו מסביר בדבריו את האפשרות לפרש את הדברים בכמה אופנים?

6.   לבסוף מהי דעתו?

 

ב.   רמב"ן.

פרק מד' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מה לדעתו הקושי בקטע הראשון?

2.   איך התייחסו האחרים לכך?

3.   מהי תשובתו לקושי?

4.   בקטע השני קובע פרשננו שמדובר בעלילה, איך הוא לומד זאת?

5.   איך מסביר פרשננו את הלשון המסובכת בקטע השלישי?

6.   מה ואיך פעל כל זאת ומה המטרה בכך?

 

ג.   מלאכת מחשבת.

פרק מד' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מה קשה לו בפסוקנו?

2.   איך הוא מפרש: "הרעתם" ואיך זה מסתדר עם דבריו האחרים?

3.   איך תשלום הכסף נהפך למעשה רע?

 

ד.   המשתדל.

פרק מד' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בקטע הראשון ואיך פרשננו מסביר זאת?

2.   מהו הקושי בקטע השני עליו מנסה פרשננו להשיב?

3.   למה חשוב לו להדגיש כי זו אינה בעיה של כסף?

4.   איך פרשננו מסביר את המושג: "נחש"?

5.   איך לפי זה, זה מחמיר את הענין כאן?

 

ה.   משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק מד' פסוק י':

 

שאלות  

 

1.   מה הקושי במלה "כדבריכם"?

2.   מהו הסברו של האלשיך על כל הקורות כאן ומה מכריחו לפרש כך?

3.   פרשננו מסביר כי המצרי מתווכח אתם לפי ההגיון שלהם. מהי טענתו של המצרי בעצם ואיך הוא "מכה אותם בנשק שלהם"?

4.   בעצם מה רוצה המצרי להוכיח, לפי כל זה?

5.   האם יש חשיבות אם הקל וחומר עדיין קיים או לא?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]