פרשת משפטים שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת משפטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp4.gif

 

 

א. תוספת ברכה.

פרק כא' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בכלל?

2.   פרשננו קובע כלל לשוני ברור בשימוש בשורש ש.י.מ. מהי הגדרתו לכך?

3.   היש לך דוגמאות נוספות מעבר המוזכרות כאן?

4.   מהי המסקנא ההלכתית והמעשית מכל זה?

 

ב. שד"ל.

פרק כא' פּסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בקטע הראשון?

2.   מהי תשובתו והסברו לענין?

3.   מה הפשט בקשר לאשתו?

4.   לדעת פרשננו זה תופס רק במוכר עצמו ולמה?

5.   פרשננו מסביר באריכות את הדינים הקשורים למכירת עבד עברי, הקשורים למשפחתו התלויים בו (אשה, בנים) מהי מסקנתו?

6.   מה היה מקובל בימי קדם ואיך התורה התיחסה לכך?

7.   מתי ולמה מותר לאדון למסור לעבדו הישראלי שפחה כנענית?

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כא' פסוקים ט', י':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ותנסה להבינו לפשוטו?

2.   איך רש"י מפרשו?"

3.   במה חולק פרשננו על רש"י?

4.   פרשננו קובע שהבן הוא סביל בכל הענין, איך ובמה זה מתבטא?

5.   פרשננו לומד את פסוק יוד' לפי שיטת רבא, התוכל להסביר את הנושא ואת הבדלי הדעות בו?

6.   פרשן פרשננו לומד מכאן בענין חרם דרבינו גרשום מה חידושו ומה הרעיון בכך?

7.   איך החרם הוא עומק פשוטו של מקרא?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק כא' פסוקים יא', י':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בפסוק?

2.   מה פירוש:   "שתצא בסימנים"?

3.   פרשננו מנסה להוכיח שבלי כסף זה משום חן וחנינה, למה זה חשוב לו?

4.   איך זה חוזר ומתקשר עם פירוש רש"י?

 

ה. רבינו בחיי.

פרק כב' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בקטע הראשון ומה מענהו?

2.   איך הוא מפרש: "אין לו דמים" האם זה פשוטו?

3.   במה השמש משנה את הדין?

4.   המלה "שמש" משמשת הן כזכר והן כנקבה, איך פרשננו מתמרן בענין זה כאן?

5.   פרשננו מפרש "דמים לו" בשלושה כיוונים, התוכל להסביר?

 

ו.   מדרש רבה.

פרק כב' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   המדרש מחפש קשר בין הפסוקים, לכאורה מה הבעיה?

2.   איך מתפרש כאן המושג: "אלוהים" ולמה?

3.   המדרש מוביל לקשר כלפי הפסוק הבא, מה מביאו לכך?

4.   מהו בעצם המסר של המדרש?

5.   מה הקשר שהמדרש מוצא בין התרומה, המעשר והכורות?

6.   התוכל למצוא רעיון משותף או מרכזי המאחד את כל הנאמר?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************