פרשת משפטים שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת משפטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mishp3.gif

 

 

א. תורת משה [האלשיך הקדוש]

פרק כא' פסוקים כו'-כח':

 

שאלות

 

1. מהו הקושי ההגיוני האפשרי עליו בונה פרשננו את דבריו בקטע הראשון?

2. למה הוא מוציא את כל העניין מידי ומעבירו לרמה הרוחנית ולעולם הבא?

3. מה מוסר ההשכל שבא ללמדנו?

4. מה אמר רבי חמא על העיוור ומה הרעיון בכך.

5. מה מחדש פרשננו בביאורו את פסוק כח'?

6. "השור הוא סרסור" מה פירוש?

7. "הרבה שלוחים למקום" איך זה פועל?

8. מה הדין ולמה?

 

ב. רבינו בחיי.

פרק כב' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מה המיוחד בהוראה זו של הדין עליו עומד פרשננו?

2. מהו הנימוק ההגיוני שהמזיק ישלם מתוך העתיד דוקא?

3. פרשננו פורש לפנינו את שלושת האפשרויות וקובע שההלכה התאימה את צורת התשלום לפי הענין, התוכל להסביר את ההבדלים?

4. למה בעל חוב משלם מן הבינונית דוקא?

5. נימוק מענין נותן פרשננו לתשלום הכתובה מן הזבורית דוקא, מהו והאם הוא תופס גם בימינו?

 

ג. תורת משה - האלשיך הקדוש.

פרק כב' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק לדעתו המצריך פירוש?

2. איך פרשננו מסביר את כל המהלך כאן?

3.   מי מקלל את מי ומה התוצאות?

4. בעצם בעומק הענין טוען פרשננו כנגד הדין המחייב כפי שהוא מתארו, למה?

5. איך מתבארים המושגים אלקים, נשיא כאן והאם זהו פשט הכתובים?

 

ד. תוספת ברכה.

פרק כג' פסוק ח':

 

שאלות

 

1. מה הקושי המצריך ביאור?

2. מהי קושיתו של פרשננו ואיך הוא מסבירה?

3. בקטע השני שואל פרשננו שאלה מעניינת ומסתמך על גודמת הריבית, מהי בדיוק שאלתו?

4.   תשובה מרתקת יש לפרשננו לכך, מהי?

 

ו. האברבנאל.

פרק כג' פסוקים כ'-לג':

 

שאלות

 

1.   איך הוא מסביר את המושג "ארץ נבחרת"?

2.   מה פירוש: "קשר בלתי אמצעי" ואיך זה פועל?

3.   מה הן הוכחותיו לסגולות הארץ?

4.   התוכל למנות "מעלות שזכר החבר למלך כוזר" מעבר למוזכרות כאן?

5.   מה מצב שאר הארצות ובמה זה מתבטא?

6. למה אם כן הנחיל הקב"ה לנו את הארץ?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]