פרשת נח שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת נח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

אור החיים.

פרק ז' פסוק א':

 

שאלות:

 

1.   התוכל להסביר בדיוק מהי שאלתו כאן?

2.   מה היה החשש של טעות אפשרית של נח בהבנת הנאמר לו?

3.   שתי דרכים לטעות מונה כאן פרשננו.   מה ומה ההבדל ביניהן?

4.   מהי תשובתו של הקב"ה על כך?

5.   פרשננו מסיים את פירושו כי: "כאן הודיעו...", מה הודיעו ולמה אין זה חל על נח עצמו?

 

הכתב והקבלה.

פרק ו' פסוק יג':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק?

2.   מה בדיוק תשובת המתרגמים?

3.   מהי דעת פרשננו כאן?

4.   מה הן הוכחותיו שהוא מצטט?

5.   האם זה מחמיר או מיקל על מעשיהם?

 

 

ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ו' פסוק יג':

 

שאלות:

 

1.   איך פרשננו מסביר את "קץ" ולמה?

2.   למה חשוב לו להדגיש כי כולם חטאו בגדל?

3.   מהו הקושי בקטע: "הנני משחיתם את הארץ"?

4.   מהי תשובתו לכך?

5.   פרשננו מפרש את הנאמר באיוב. התוכל לקרוא זאת עפ"י פירושו?

6.   שתי תופעות שנתחדשו בעולם שאחרי המבול מביא פרשננו להוכחת דבריו, מה הן?

7.   האם יש נימה אופטימית או פסימית בפירושו זה?

 

 

רש"ר הירש.

פרק ו' פסוק יח':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי המביא את פרשננו להסביר כאן דווקא מושג כללי מאד?

2.   למה פרשננו מדגיש ש"ברית" הזה הבטחה אבסולוטית? מאיזו טעות הוא רוצה להצילנו?

3.   איזו מן ברית זו כשהיא "מנותקת מכל קשר סיבתי" ולמה פרשננו נוקט בדרך זו?

4.   למה יוצא פרשננו כנגד המושג המתורגם לגרמנית?

5.   למה צריך היה נח לברית זו?

6.   מהו מוסר ההשכל שעלינו ללמוד מכך?

 

 

רמב"ן.

פרק ו' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו מעלה כאן שאלה עקרונית לצד קושי מציאותי, התוכל להסביר דבריו?

2.   למה חשוב לו להדגיש כי היה כאן נס?

3.   אם כן למה היה צריך את כל הטרחה הזו?

4.   למה בכל זאת עשויה התיבה גדולה דיה?

5.   איך מסביר פרשננו שאין לקבל את הפירוש כי המידות - האמה - היון גדולות מן המוכרות לנו כיום?

6.   מהו מקושי בקטע האחרון ומהי פירושו של פרשננו?

 

 

תוספת ברכה.

פרק יא' פסוק לא':

 

שאלות:

 

1.   מהי בעצם שאלתו של פרשננו?

2.   תשובתו הכללית היא כי ענין השמות במקרא יש לו כיוון ומטרה - מהו?

3.   מה היתה "עצלנותו" של תרח כאן?

4.   מהי המסקנא כלפי התנהגות אברהם?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון