פרשת פנחס שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת פנחס

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/pinhas1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinhas2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pinhas3.gif

 

 

א. מי השילוח האדמו"ר מאיזביצא.

פרק כה' פסוק יח':

 

שאלות.

 

1.   קרא את הפסוק ותנסה להבינו כפשוטו, בלי פירוש כל שהוא.

2.   מה לדעתך הבעיה שפרשננו מנסה לענות עליה?

3.   מה הם "הנכלים" כפי שהוא מבין אותם?

4.   בעצם מהי הבעיה של ישראל ביחסם עם האומות?

5.   מהו הפתרון הרדיקאלי לכל זה?

 

ב.   מלאכת מחשבת.

פרק כז' פסוק יב':

 

שאלות.

 

1.   שתי שאלות שונות וקשות מעמיד פרשננו בראש דבריו, התוכל להסבירם?

2.   פרשננו קובע כי "מקרא אחד מתחלק לכמה טעמים" למה חשוב לו להדגיש זאת כאן?

3.   מהו חטאם עפ"י רש"י?

4.   מה בדיוק היה "מיעוט אמונה" כאן?

5.   במה המקרה שלנו דומה לדוגמא הקודמת המצוטטת ששם השם לא נקט בתגובה כה חריפה ולמה?

6.   מהי לפי זה ההגדרה המתאימה למושג: קידוש השם - חילול השם?

7.   איך ולמה "עיקם הכתוב" דבריו ומה זה מתרץ?

8.   מהי ההוכחה מן המצוטט בפרשת חוקת?

 

ג.   תועליות להרלב"ג.

פרק כז' פסוק יג':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מעלה שאלה רעיונית-מוסרית, מהי?

2.   ממה משה פחד וממה לא חשש ולמה?

3.   למה דוקא כאן?

4.   מה ביקש משה ולמה?

 

ד.   רבינו בחיי.

פרק כז' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי כאן לפי פרשננו?

2.   מהי הסיבה שדוקא כאן מעלה פרשננו קושי זה?

3.   בעצם מהי תשובתו לכך?

4.   היש לך תשובה אחרת?

 

ה. רש"ר הירש.

פרק כז' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי של פרשננו כאן?

2.   איזה סוג קושי זה?

3.   מהי תשובתו של פרשננו לכך?

4.   פרשננו מצטט דברי מדרש רבה כאן, התוכל להסבירו?

5.   מהו הלקח האפשרי מן המדרש הזה?

 

ו.   רבינו בחיי.

פרק כז' פסוק טז':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי בשימוש המלה "רוחות" אשר עבור מחפשים הפרשנים חשובה?

2.   מהי תשובתם?

3.   מהי הבעיה עם יציאה וביאה כאן ולמה זה מוכרח להיות במלחמה דוקא?

4.   סיסמת "אחרי" של צה"ל נלקחה מכאן משה, יהושע ודוד שימשו דוגמא לכך, מנין כל זאת?

 

ז. הרלב"ג.

פרק כז' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מהי השאלה עליה בונה פרשננו דבריו?

2.   מהי הגדרתו לצרכים המכריחים למנות מנהיג?

3.   מינויו של יהושע ע"י הקב"ה היה מקביל ללימוד שמשמה לימדו, מה בדיוק העביר משה ליהושע?

4.   מה צריכה להיות המטרה הכללית של ההנהגה?

 

*******************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון