פרשת פקודי שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת-פקודי

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud4.gif

 

 

א. מדרש רבה.

פרק לח' פסוק כא':

 

שאלות

1.   איך ניתן להסביר את פסוקנו לפי פשותו, בלא התיחסות למדרש?

2.   בקטע הראשון, איך המדרש מפרש את הפסוק המצוטט ממשלי?

3.   איך הנאמנות שייכת לענין ברכות?

4.   בקטע השני מעלה המדרש שאלה הלכתית כלפי משה, מהי?

5.   מהו פתרונו לכך?

6.   מה הרעיון שהוא רוצה ללמדנו מכל זה?

 

ב.   כלי יקר.

פרק לח' פסוק כא':

 

שאלות

1.   בקטע הראשון עוסק פרשננו בענין הכפילות של "משכן" מה הן תשובותיו ומה ההבדל ביניהן?

2.   לבסוף הוא טוען שאין כלל מקום למדרשים אלה, למה?

3.   בקטע השני - העיקרי - מסביר פרשננו את סדר הכתובים בפרשיות תרומה, תצווה, ויקהל ופקודי, מה מסקנתו מכך?

4.   איך הוא מסביר את המושג "מכוון כנגד..." ואיך זה פעל למעשה?

5.   איך הוא מסביר: "מכוון לשבתך"?

6.   מה המיוחד בבגדי הכהונה שיש ושאין בהם?

7. למה הבגדים לא נקראים כלי משכן, ומה המסקנא מכך?

 

ג. תוספת ברכה.

פרק לח' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהי קושית פרשננו בקטע הראשון?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   בקטע השני מנסה פרשננו להתמודד עם פירוש רש"י - עפ"י חז"ל - בענין "מישכון המשכן" לכאורה מה הבעיה?

4.   מהי תשובתו ומה הן ראיותיו?

5.   בקטע האחרון עומד פרשננו על קושי לשוני, איך אפשר או צריך היה לכתוב אחרת ולמה?

6.   למה אם כן כתוב כפי שכתוב?

7.   מה הרעיון בכך?

 

ד. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק מ' פסוקים לג'-לו':

 

שאלות

1.   מה הקושי האפשרי בקטע הראשון ואיך פרשננו מבארו?

2.   מהו הסברו המרחיב ב: "מלא את המשכן"?

3.   מהו ביאורו לפסוק לה' ולמה זה חשוב?

4.   בפסוק לו' עוסק פרשננו לכאורה בשאלה פשוטה, אך למעשה הוא מעלה כאן רעיון מרכזי, מהו?

 

ה. כלי יקר.

פרק מ' פסוק לד':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ותנסה לבארו כפי הבנתך, כפשוטו.

2.   מהו הקושי שפרשננו מעלה בראשית דבריו?

3.   מהו השינוי שחל מאז לפני הקמת המשכן ועתה עם הקמתו?

4.   האם יש בזה "עליית מדרגה" או ירידה?

5.   מהי הגדרתו למושג הרוחני של "כבוד ה'"?

6.   מה ומתי משה לא היה יכול ומתי כן?

7.   כבוד מעורב עם ענן או כבוד "נקי" איך זה פעל?

8.   היש לך מוסר השכל מכל זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************