פרשת פקודי שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת פיקודי

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/pekud3.gif

 

א. מדרש רבה.

פרק לח' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר את הפסוק בספר מלכים ב'?

2.   איך "נכנסו ללשכה" ולמה, מה ניתן ללמוד מזה?

3.   הידוע לך דוגמא מאוחרת להתנהגות דומה בקשר לעבודת המקדש?

4.   מה שאלת המדרש על משה כאן ומהי תשובתו?

5.   מה קרה בפועל ואיך "התגברו" על כן?

6.   איך לפי זה מתפרש פסוקנו?

 

ב. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לח' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מה הביעה עם המלה "פקודי" ואיך ניתן לפצלה, מהי דעת פרשננו לכך ולמה?

2.   מה ענין השימוש ב"שמות" פרטיים כאילו?

3.   מה היה מעמדו של בצלאל לפי זה?

4.   פרשננו מסביר את ההבדל היסודי בין המשכן מעשה משה לבין בית ראשון ושני, התוכל להסביר ולהרחיב?

5.   איזה מסקנות נוספות נובעות מהשקפה זו?

6.   מה קרה למשכן, למה הוצרך בית ראשון לבדק בית?

7.   מה היתה נחיתותו של בית שני לעומת קודמיו?

8.   איזו חשיבות היתה ל"עבודה עברית" דוקא?

9.   מה הרעיון המרכזי בכל זה?

 

ג.   אברבנאל.

פרק לו' פסוקים א'-ד':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק שאלתו הראשונה של פרשננו?

2.   שאלתו השניה היא על כפילות, למה זאת בכלל בעיה?

3.   בתשובתו מתאר פרשננו את מהלך הדברים ומסביר בכך את הציווי כאן וגם את החזרה, מהי בעצם תשובתו?

4.   למה בכל זאת הקדים וציווה שוב על השבת?

5.   מה ההבדל בין חג לשבת ששיך גם כן לכאן?

6.   שתי סיבות לשימוש במלה: "מושבו תוכם" מה הן?

7.   מלאכת הקמת המשכן אסורה בשבת, לעומת שאת עבודת המשכן והמקדש – כולל הבערת אש מצווה שם. התוכל להסביר את ההבדל והרעיון בכך?

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]