פרשת צו שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת צו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tzav3.gif

 

 

א. כלי יקר

פרק ז' פסוק י"א:

 

שאלות

1.  על מה בפסוקים תולה פרשננו את דבריו?

2.  מה הם חמשת הקרבנות שמצוטטים כאן כהוכחה לרעיון המובע?

3.  למה קרבנות המילואים לא נחשבים?

4.  התוכל למנות את חמשת חומשי התורה ולהסביר את שייכות הקרבנות המתאימים להם?

5.  בסוף הקטע מובא משפט מסכם, התוכל להסבירו?

 

ב. תוספת ברכה

פרק ז' פסוק ט"ז:

 

שאלות

1.  קרא את הפסוק ואח"כ את רש"י, מה יכולות לעלות כאן שאלות בהבנת הנקרא?

2.  מה פירש רש"י כאן?

3.  מהי דעת פרשננו ומה הן הוכחותיו?

4.  מהו הדין לפי כל זה?

 

ג. בכור שור

פרק ז' פסוקים כ"ג-כ"ד:

 

1.  קרא את הפסוקים כ"ג-כ"ז ותנסה להסביר במה בדיוק מדובר כאן?

2.  מה בדיוק הדין של חלב ומה המיוחד בדין זה, לא כפי שיכולנו לחשוב?

3.  קרא את רש"י לפסוק כ"ד, מהו חידושו כאן?

4.  פרשננו מסביר את ענין החלב בקשר להקרבת קרבן, התוכל להסבירו?

5.  מה "דרשו רבותינו" ומה הוסיפו בכך?

6.  מה פירוש:   "ולא תאמר אין איסור חל על איסור" ואיך זה פועל כאן?

 

ד. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן

פרק י' פסוקים י'-י"א:

 

1.  לכאורה מה הקושי בפסוק?

2.  מהי תשובת פרשננו לכך?

3.  איך הפסוק מיהושע מסביר את הענין - לפי הרד"ק - וקושר זאת לכאן?

4.  אם כך למה צריך להביא עוד פסוק ממשלי?