פרשת קרח שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת קרח

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/korach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach4.gif

 

א. משך חכמה עם פירוש הרב י,קופרמן.

פרק טז' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי המצריך פירוש?

2.   איזה סוג קושי זה, סגנוני, תכני או רעיוני?

3.   התוכל להביר את המאמר המצוטט מן הגמרא בברכות?

4.   מה היה הרמז ומהי הדרך לבקשת רחמים?

5.   איך מפרש לפי זה הפסוק המצוטט מספר תהילים?

6.   מה מוסיף פירוש הזוהר?

7.   מה בדיוק עשה משה לפי זה?

 

ב. אור-החיים.

פרק טז' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה להתמודד עם שימושי שמות שונים בעצם מה הבעיה?

2.   איך הוא מזכיר כאן "חסד אל"?

3.   מהי הגדרתו למושג "רוחות" כאן?

4.   איזה רוחות והיכן הם?

5.   מה מביאו לפרש: "רוחות הוא לשון מחשבה ורצון" ומה המסקנא מכך?

6.   במה הפסוק המצוטט מיחזקאל מסייע לו?

7.   מהי טענתו של משה כלפי הקב"ה לפי פרשננו?

8.   מה פירוש: "הרוח תמאן באלוהות כזה"?

 

ג.   מדרש אריאל.

פרק טז' פסוק לג':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו כאן?

2.   אל מה ירמוז הכתוב לדעתו ואיך זה יתכן, כאשר הפשט לבטח רחוק מזה?

3.   מה בדיון קרה לבני קורח?

 

ד. הכתב והקבלה.

פרק יז' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   פרשננו קובע כאן כי שני דברים שונים נאמרים כאן, מה הם?

3.   מהי הנקמה במתקוממים?

4.   איך על ידי כך מתפרשת החזרה בפסוק "ת מחתות החטאים..."?

5.   מה היה הרעיון שעמד מאחורי ציווי זה?

 

ה.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יז' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי של פרשננו בענין "לאמר" ומהי תשובתו?

2.   פרשננו מתאר את הסצנה הזאת באופן פלסטי, התוכל לחזור ולבארו?

3.   מה לדעתו היתה טענת ישראל אל מזה ואהרון ובאמצעותים כלפי הקב"ה לפי זה?

4.   מה בדיוק אומר התרגום הברחבת דבריו?

5.   איך מסביר פרשננו את אמירתם: "האם תמנו לגווע"?

6.   פרשננו מנסה לפרש את סמיכות הקטע הבא (כל פרק יח') לעניננו, התוכל להסבירו?

7.   מה בדיוק היה מוסר ההשכל עבור שבט לוי מכל זה?

8.   מה הרעיון בכך?

 

ו. תועליות להרלב"ג.

פרק יז' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה "ראוי למנהיג השלם" למרות... ולמה?

2.   פרשננו קובע כי ישראל עצמם אשמים היו ואע"פ כן השתדל משה, במה היה העם כולו אשם?

3.   מה היתה "סיבת הקצץ מלפני השם לכלותם"?

4.   מה - למרות הכל עשה משה?

 

ז. רש"י.

פרק יז' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   רש"י מביא מדרש על ויכוח כביכול בין מלאך המות ובינו, בעצם על מה היה הויחוח?

3.   התוכל להביא דוגמא אחררת מן המקרא בו מבוטא - ע"י חז"ל - רעיון זה?

6.   בעצם מהו הרעיון ביסודו?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.