פרשת קרח שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת קרח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/korach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach4.gif

 

 

א. מדרש אריאל.

פרק יז' פסוק ו':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   פרשננו מסביר סיבת תלונתם על משה ואהרון, מהי טענתם לפי זה?

3.   איך משה ואהרון היו צריכים לנהוג?

4.   מה היתה טעותם של ישראל?

5.   למה חשוב להדגיש את מעמד אהרון ומשה כאן?

 

ב. אור החיים.

פרק יז' פסוקים יג', טו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו בפסוק יג' והאם זה אותו קושי של רש"י?

2.   במה שונה תשובתו מזו של רש"י?

3.   מהי השאלה המתעוררת בפסוק טו' ומהי תשובת פרשננו?

 

ג.   רבינו בחיי.

פרק יז' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ונסה להבינו עפ"י פשוטו.

2.   מה הקושי או הקשיים שפרשננו מוצא, עליהם הוא מנסה להשיב?

3.   מה היתה טענתם-תלונתם והאם היא היתה מוצדקת?

4.   בפירושו: "ויתכן" מסביר פרשננו את "שלושת השפטים" במה זה מסביר את הענין?

5.   האם ומה מוסיף תרגום אונקלוס?

6.   מהי חרבו של הקב"ה ואיך זה שייך לכאן?

 

ד.   מלאכת מחשבת.

פרק יז' פסוק כז':

 

1.   מהו הקושי של פרשננו עליו הוא מחפש תשובה?

2.   מה טענו ישראל ומה השיב להם הקב"ה?

3.   לאור זה - אם לא ניתן יהיה לראות את האות, לשם הוא קיים?

4.   מה היה תפקיד הכהנים בכל זה?

5.   בקטע השני - דבר אחר הראשון - מועלה קושי שונה, מהו והאם יש לכך תשובה?

6.   בקטע האחרון - דבר אחר השני - מביא פרשננו רעיון אחר לחלוטין, מהו ואיך משה משיב על כך?

 

ה. רש"ר הירש.

פרק יז' פסוקים כז'-כח':

 

שאלות

 

1.   לדעת פרשננו העם כבר קלט את המסר של אבחנה בין הכהנים לעם, אם כן מה היה חששם כאן?

2.   להתקרב אך לא קרוב מדי, התוכל להסביר ולנמק?

3.   פרשננו מנסה להוכיח כי אין הבדל עקרוני רב בין הכהנים לבין העם, למה זה חשוב לו?

4.   מה מותר ומה אסור לכהן לעומת ישראלי בקשר למקדש?

 

ו. משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק יז' פסוקים כז'-כח':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מבין את פסוקנו בהקשר לכתוב לפני כן?

2.   מהו סדר העניינים כאן שהוא שהכתיב את הקושי שבני ישראל מעמידים?

3.   מהי התשובה הכוללת גם התנהגות בנושאים אחרים?

4.   מה הרעיון בכל זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************