פרשת קרח שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת קרח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/korach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach3.gif

 

א. אור החיים

פרק ט"ז פסוק א:

 

שאלות

1.  מהי השאלה שפרשננו מעלה בקטע הראשון ואיזו שאלה זו?

2.  בעצם מה מפריע לו?

3.  מהו הכפל כאן שנראה לו מיותר?

4.  איך מופיע כאן יעקב אבינו?

5.  פרשננו מרחיב בדבריו כאן (לא מצוטטים אצלנו) על ענפי הקדושה עפ"י הקבלה, אך חוזר שוב לבאר עמדתו על מחלוקת רז"ל, מהי בדיוק?

6.  מה פירוש:   "גם שרשו ביעקב נמק"?

7.  מה ביקש יעקב בתפילתו, במה ולמה נענה לו הקב"ה?

8.  איך הוא מסביר את הפסוק המצוטט משמואל א'?

 

ב. כלי יקר

פרק ט"ז פסוק א:

 

שאלות

1.  מה המיוחד בפסוק עליו בנוי המדרקש?

2.  פרשננו מחלק את הטענות שנטענו בין טענת קרח לבין טענת דתן ואבירם, מה ההבדל העקרוני ביניהם?

3.  למה שמשה יבדה מצוות אלה מלבו ?

4.  למה היתה טענתם דוקא כנגד שתי מצוות אלה דוקא?

5.  פרשננו קושר כל זאת אל העונש הנורא של כילוי בנים, איך הוא מסביר זאת?

6.  היש לך תירוץ אחר לקושי זה?

 

ג. מלאכת מחשבת

פרק י"ז פסוק יז:

 

שאלות

1.  פרשננו מעלה כאן שורת שאלות תכניות, דקדוקיות ועקרוניות, התוכל למנותן והלסבירן??

2.  מה "מנהג על מלך" והאם משה אכן נהג לכאורה כך כאן?

3.  למה לא הוצע שכל מועמד בעיני עצמו יציג משהו?

4.  למה לא ניתן לראשים ולנשיאים "להגיש מועמדותם"?

5.  מה אם כן היה הפתרון?

6.  איך רצה הקב"ה:   "להשכיל גודל סבלותם"?

7.  למה משה כתב את השמות על המטות?

8.  מה קרה במציאות ואל מה זה הביא?

9.  מי כתב את שם אהרון על מטהו ולמה?

10.  מה רוצה פרשננו ללמדנו בכל דבריו כאן על יחסי מנהיגות ועם?

11.  בקטע "דבר אחר", יש הנמקה נוספת על אופן התנהגות הנשיאים, התוכל להסביר?

12.  מה הרעיון הכללי בכל פירושו כאן?

 

ד. מלאכת מחשבת

פרק י"ג פסוק לג:

 

שאלות

1.  מה הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

2.  מי הם בני הענקים ומי הם הנפילים והאם זה אותו דבר?

3.  פרשננו מדבר על "ירידת הדורות", למה ומה מסקנתו מכך?

4.  איך הוא מסביר כאן את השימוש במלה:   מן, ובמה זה מסייע לו?

 

ה. תועליות להרלב"ג

פרק י"ד פסוק לד:

 

שאלות

1.  פרשננו - בכל פירושו - מנסה לאלפנו בינה במוסר השכל, מה מביאו ללמדנו כאן?

2.  מה בעצם טענתו כלפי בני ישראל?

3.  מה הם היו צריכים לעשות ולא עשו?