פרשת שופטים שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת שופטים

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

 

 

א.   רמב"ן.

פרק יז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי המתעורר עם קריאת הפסוק?

2.   מהי תשובת רש"י ומה מובן המושג: "מפגל"?

3.   פרשננו קובע שיש כאן חזרה ותוספת, למה היא באה?

4.   מה ההבדל בין הנהנים לבין הישראלי המקריב?

 

ב.   אור-החיים.

פרק יז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי הלשוני המועלה כאן והאם זה אכן קושי?

2.   מהי דעת הספרי כאן?

3.   פרשננו מוסיף עוד אפשרות לפרש זאת התוכל להסביר?

4.   מהו הרעיון בכל זה?

 

ג.   רש"ר הירש.

פרק יז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   במה פסוקנו הנו "משפט מסיים" ומה הוא משלים בכך?

2.   מהו "היסוד לשלומנו הפיני והמדיני" ואיך זה מבוטא בפועל?

3.   "לא יחסר דבר ולא יהא בה אחד מן הפסולים" שני דברים לכאורה שונים מחוברים באיסור של פנינו איך זה מסתדר?

4.   כעשרים פגמים מוגכרים כאן האוסרים קרבן להקרבה, התוכל למצוא מכנה משותף להם?

5.   מהי "תמימות וכשורת" לדעת פרשננו?

6.   "תכלית של כל פעילות ציבוכית" איך זה שייך לכאן?

7.   מעשה וגורל מסומלים בקרבנות - איך?

8.   מה מוטל על "הנציגות הלאומית" ואיך זה מתבצע בשטח?

 

ד.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יז' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי המתעורר בענין מקומו של פסוקנו בקשר לסביבתו?

2.   התוכל לתאר את המערכת המשפטית של התורה?

3.   מהו הרעיון העומד - לדעתך - מאחורי דעת פרשננו בדבר קביעת מקום המשפט במקום דוקא?

4.   מהי טענת הרמב"ן בענין פלגש בגבעה ואיך זה שייך לכאן?

5.   שלוש עבירות מיוחדות נדונות מחוץ לתחום השיפוט הרגיל התוכל למנותם ולהסביר את הסיבות לשינוי זה בכל אחת מהן?

6.   איך השיקול הציבורי נכנס גם לענין השפיטה והאם זה מוצדק לדעתך?

7.   למה עבודה זרה כל כך חמורה ומיוחדת?

 

ו.   אור החיים.

פרק יז' פסוקים ב',ו':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר את המושג "בקרבך" ומהו חידושו ב"אחד שעריך"?

2.   לכאורה מה הקושי בקטע: "אשר ה' אלוקיך נותן לך" המצריך ביאור, ומה ביאורו?

3.   בפירושו "לעבור בריתו" מכניס פרשננו את פרטי הדין בנדון, מה בדיוק צריכים להיות בתנאים למתן העונש ועל איזה בריתות מדובר כאן?

4.   מהו הקושי בפסוק ו' ומהי תשובת פרשננו לכך?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון