פרשת שופטים שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שופטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shoft1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shoft2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shoft3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shoft4.gif

 

 

א.   הכתב והקבלה.

פרק יז', פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק לדעתו?

2.   מהי ההתאמצות וההתחזקות הנחוצה במיוחד ואל מה היא מביאה?

3.   איך הוא מסביר את ענין הליכה בכלל ובמיוחד כאן?

 

ב.   רש"ר הירש.

פרק יז' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון עומד פרשננו לכאורה על ענין סגנוני, מהו הקושי ומהי תשובתו?

2.   בקטע העיקרי של דבריו כאן מסביר פרשננו את הקושי הפנימי של הפסוק, התוכל לפרט?

3.   פרשננו מסביר את טעויותיהם של עובדי ע"ז והתפתחות הכפירה בכלל, איך זה שייך לכאן?

4.   מה ההבדל בין "צבא השמים" לבין עבודה זרה של עץ ואבן?

5.   איך הוא מסביר את השימוש בשרש "צוה" כאן ומהי הוכחתו מן הפסוק המצוטט מאיוב?

6.   מה היתה בעית "שבעים הזקנים" איך פתרו אותה ולמה פרשננו אינו מקבלה?

7.   מהו פירושו לאחר כל ההתלבטויות?

 

ג.   תוספת ברכה.

פרק יז' פסוק ג':

 

שאלות  

 

1.   מהו הקושי שלו והאם זה אותו קושי של רש"ר הירש?

2.   שני מובנים מוצא פרשננו לשרש "צוה" התוכל להסביר?

3.   איך לפי זה מוסבר ענייננו כאן?

 

ד.   חזקוני.

פרק יז' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מהו הוקשי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   מנין לו בקטע השני ש"עם הדיין מדבר"?

3.   מהי המסקנא לפי זה?

 

ה.   אור החיים.

פרק יז' פסוקים יד', כ':

 

שאלות

 

1.   מה הן שאלותיו בקטע הראשון?

2.   מה הם "שני הגדרים" שיש לדעתו במינו מלך ומה ההבדל ביניהם?

3.   איך לפי זה מתפרשים הפסוקים שלנו כאן?

4.   איך מתמנה מלך בישראל ואיך לעומתו המצב באומות העולם?

5.   האם המציאות ההיסטורית אישרה זאת?

6.   מה בדיוק קרה בימי שמואל?

7.   מהי דעתו של ר' נהוראי ובמה הוא חולק על ר' יהודה?

8.   פרשננו - היודע אמנם שההלכה כר' יהודה - מחפש בכל זאת דרך להסברת ר' נהוראי, איך?

9.   איך מוסבר פסוק כ'?

10.   מה בדיוק ההדבל בין ענוה ליראה ואיך זה פועל אצל המלך?

 

ו.   ספר החינוך.

פרק יז' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   מהו בדיוק הדין ומה המיוחד בו?

2.   למה אין לו להסתפק בספר תורה אחד שיש לכאורה לכל אחד?

3.   פרשננו קובע כאן כי סמכותו של מלך ישראל היא מוחלטת, למה חשוב לו להדגיש זאת?

4.   לאור זה למה כל כך חשוב ספר תורה זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************