פרשת שלח שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת שלח-לך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

אור החיים.

פרק יד' פסוק יח'"

 

שאלות:

 

1.   מהי משאלה כאן בתחילת הקטע?

2.   מה פירוש: "מגז מטבעיות"?

3.   שתי צורות בדיקה נדרשות: הבחנה ונסיון. התוכל להסביר?

4.   למה צריך לבדוק גם את מספרם וגם חוזקם לחוד?

5.   פרשננו מעלה שאלה סגנונית לכאורה של סדר הזכרת הדברים הטובים ואח"כ הרעים. מהי הבעיה לפי זה?

6.   מהי תשובת פרשננו לכך?

7.   מה פירוש: "כי לא יסתפק בטובה שיודע החלט שלילתה"?

8.   "בעינין מארץ הוא מדבר" איך מתי ומה פירושו?

 

מלאכת מחשבת.

פרק יג' פסוק ל':

 

שאלות:

 

1.   מהי שאלתו בתחילת הקטע?

2.   מה היתה טענתו של כלב כלפי חברון למשלחת המרגלים?

3.   איך פרשננו מבאר את: "עלה נעלה" ומהו חידושו?

4.   מה פירוש: "מחלוקת במציאות" ומה הבעיה בכך?

5.   לאור זאת מה קרה מהמשך?

6.   איך זה מסתדר עם הפסוק?

 

מדרשי תורה - להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק יג' פסוק ל':

 

שאלות:

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   מהי דעת רש"י בכך?

3.   איך פרשננו מסביר ומרחיב את פירוש רש"י?

4.   מה היתה תשובת המרגלים לאור משקפתם הרעיונית?

5.   מה בדיוק האמינו המרגלים ביחס לאומות כנען?

6.   בקטע האחרון מסביר פרשננו את "עילוי" מגויים ע"י כך שישראל הם בשפלות, מה זה מוסיף?

 

משך חכמה - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק יג' פסוק ל':

 

1.   פרשננו בפירושו כאן מסביר ענין שלם הקשור בפרשתנו הסובב בנושא חוסר בטחון וחששות. התוכל למסביר זאת?

2.   ממה בדיוק הם פחדו?

3.   מה הסכנה ב"עודף אמונה" בכוחו של משה?

4.   למניעת סכונה זו מה קרה?

5.   מה אמר כלב ולמה דוקא הוא?

6.   מתי ואיך יכולה "שליחות נביא" להשתנות?

7.   איך אחרי כל הדברים הנ"ל מתפרש פסוקנו?

 

חזקוני.

פרק יד' פסוקים ג'-יד':

 

שאלות:

 

1.   מה מניע את פרשננו לפרש את פסוק ג' כפי שהוא עושה?

2.   מהו חידושו בפסוק ח'?

3.   מהו פירושו למושגים לחם וצל?

4.   על איזו שאלה אפשרית עונה פרשננו בפירושו על פסוק יב'?

5.   מה מכריחו לפרש את "כי" בפסוק יג' כפי שפירש?

6.   מה הוא מתקן בפירושו לפסוק יד'?

 

תועליות להרלב"ג.

פרק יד' פסוק ד':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו כדרכו מחפש לימוד מוסר השכל מכל הכתוב, מה הבעיה כאן לדעתו?

2.   "לא כעס, מתחנן לפניהם" - למה?

3.   "הרבה תחנונים לפני השם" עוד בנוסף למה חשוב להדגיש זאת?

4.   לבסוף מה הועיל משה בכל זאת ומה קרה עובדתית?

 

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון