פרשת שלח שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shelac4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק יג' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   שאלה עקרונית וקשה מעלה פרשננו מתחילת דבריו, מהי?

2.   פרשננו מחמיר את הקושי בקבעו כי הן המעשה והן האנשים היו בסדר?

3.   היש לך תשובה פשוטה - ספונטנית לכל זה?

4.   בקטע השני מסביר פרשננו למה משה התנגד ולמה בסוף הסכים אך "נלכד ברשתם" התוכל להסביר?

5.  פרשננו מונה שני מיני ריגול, מה ההבדל העניני והעקרוני ביניהם?

6.   מה רצו בני ישראל ואיך משה "נלכד בידם"?

7.   בקטע האחרון מביא פרשננו אפשריות מספר איך ולמה עשה משה מה שעשה - התוכל להסביר?

8.   לבסוף מעלה פרשננו "קושיא לאלוקינו, מהי ומה תשובתו לכך?

9.   היש בכך הדרכה מוסרית גם מעבר למקרה מסוים זה?

 

ב. המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק יג' פסוקים ג'-ה':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק ג' ומה תשובותיו לכך?

2.   איך הוא מסביר את פסוק ד' שלא לפי הפשט הרגיל ומה מביאו לכך?

3.   בפסוק ה' מסביר פרשננו את מה שלא כתוב בפסוק, על מה בפסוק הוא בונה את פירושו?

4.   מה הודיעו להם משה ואהרון ולמה זה לא פעל את פעולתו?

5.   בעצם מה רצו בני ישראל?

6.   האם האמינו או לא האמינו בקב"ה?

7.   האם פרשננו נוטה כאן חסד - בפירושו - ומקטין את חטאם או להיפך?

 

ג. מלאכת מחשבת.

פרק יג' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבחין בדקויות הלשון כאן, מה מטריד אותו?

2.   מה היתה הטענה של כלב לעומת שאר המרגלים?

3.   מה פירוש: "מחלוקת במציאות" ואיך היא נסתיימה כאן?

4.   ההיתה לכך השלכה על יחסם של בני ישראל אל כך נהאמר אחר-כך?

 

ד. המהר"ל מפראג עם פירוש הרב ז.זלצר.

פרק יג' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק?

2.   היש לך תשובה אחרת פשוטה שאף ניתן להוכיחה מפסוקים אחרים?

3.   מהו הרעיון שהמהר"ל מעלה כאן ומה השלכותיו ההלכתיות והרעיוניות?

4.   המהר"ל ידע כבר בתקופתו על היות כדור הארץ עגול, מה מסקנתו מכך לגבי פירושו?

5.   התוכל לפי זה להסביר את המושגים: הגירה לעומת עליה?

 

ו.   חזקוני.

פרק יד' פסוק כה':

 

שאלות

 

1.   מה הבעיה עם עמלק שפרשננו מתייחס אליו?

2.   פרשננו מתאר את אי הבהירות בקשר לעם הנלחם בהם ולמקום המלחמה,

3.   למה פרשננו מפרש כי "מחר" כאן הוא לאחר זמן?

4.   למה צריך היה לסבוב את הר שעיר?

 

ז.   מדרש רבה.

פרק יד' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   קרא שוב את הפסוק ומצא מה הקושי האפשרי בו המצריך ביאור?

2.   המדרש - כדרכו - מחפש פסוק כדי ללמדנו מוסר השכל, מה בדיוק הוא רוצה ללמדנו כאן?

3.   מה המשל של החינוך בא להדריכנו?

4.   האם שתי הדוגמאות הנוספות שוות ערך למשל החינוך?

5.   לכאורה מס מסקנתו של הקב"ה מכל זה?

6.   לבסוף למה לא ביצע זאת?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************