פרשת שלח שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shela1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shela2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shela3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shela4.gif

 

 

א. מלאכת מחשבת.

פרק יג' פסוק לב':

 

שאלות

 

1.   מהן שאלותיו בתחילת הקטע?

2.   פרשננו קובע שדיבה היא שקר וכזב, למה חשוב לו להדגיש זאת?

3.   למה עשה הקב"ה שיפגשו הלוויות בכל מקום?

4.   מה הם ראו, איך פרשו זאת ומה היה השקר בדבר?

5.   איך יהושע וכלב פרשו את אותה תופעה בצורה שונה?

6.   מה מסקנתו של פרשננו כאן כלפי המרגלים?

 

ב. אור החיים.

פרק יד' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   שלוש שאלות שונות שואל פרשננו בקטע הראשון, התוכל למנותן, להסבירן ולבחון את ההבדל ביניהן?

2.   פרשננו מסביר את אופן "קו ההגנה" של משה, התוכל להסביר?

3.   למה רואה משה צורך לראות את החטא כאן כהמשך למעשה העגל?

4.   מה בדיוק טענותיו של משה לפי כל זה?

5.   בקטע האחרון מסביר פרשננו את המיוחד הצורך של משה להדגיש למה המצרים שמעו וידעו כל אשר קורה ועוד יותר למה דוקא הם שיודעים חולשת ישראל יש לכן למנוע חילול השם, התוכל להסביר כל זאת?

 

ג. המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק יד' פסוק יג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מעלה כאן טיעונים אמוניים ומבסס זאת על הנאמר בפסוקים, התוכל להסביר את הפסוקים המצוטטים, לפי דבריו?

2.   מה ולמה היה ההבדל בין שתי התקופות בהן נאמרו הדברים?

3.   מה חשבו המצרים ולמה משה מייחס את כל דבריו לפי הבנתם הם את פני המציאות?

4.   איזה משתי הטענות היא יותר חמורה לדעתך?

5.   למה אין משה מתייחס כלל אל מה חושבים בני ישראל עצמם?

6.   איך - ע"י הסברו מתפרשים הפסוקים היטב?

 

ד. מדרש רבה.

פרק יד' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   מה אמר הקב"ה ולמה?

2.   מה היה המשל שמשה העלה כטענה לפי הקב"ה?

3.   בעצם מה ביקש משה מן הקב"ה כאן?

4.   מה היתה תשובת הקב"ה ואיך המדרש לומד מזה את אשר הוא רוצה ללמדנו?

 

ה. חזקוני.

פרק יד' פסוק כ':

 

שאלות

 

1.   בחלק הראשון של הקטע הראשון נותן פרשננו פירוש מיוחד, התוכל להסבירו?

2.   בקטע השני - דבר אחר - הוא מפרש שונה לחלוטין, איך זה מסתדר עם הכתוב?

3.   איך הוא מסביר: "כדברך" ומה המסקנות המעשיות מכך?

4.   מה הרעיון בפירוש זה אותו רוצה פרשננו ללמדנו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************