פרשת שמות שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 13shemot.rtf
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שמות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot4.gif

 

א. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק א' פסוקים יד', טו':

 

שאלות

 

1.   מה הוא הקושי או הקשיים אותם מוצא פרשננו בפסוקינו עליהם הוא מנסה להשיב?

2.   פרשננו קובע כי שינוי בעמדתם של המרצים כלפי ישראל בא עקב חטאי ישראל בעבודה זרה והתבוללות, מנין לו זאת?

3.   מהו הרעיון בהסבר זה והיש לכך השלכות מעבר לנעשה במצרים?

4.   מה כשבו - לפי זה - בני ישראל ובמה טעו?

5.   מה קרה אחרי מות יוסף ולמה דוקא אז?

6.   מהו הקושי לדעתו בפסוק טו' עליו הוא מנסה להשיב?

7.   איך ומתי בגדו המיילדות?

8.   מה בדיוק היתה תגובת המלך?

 

ב. אור החיים.

פרק א' פסוק טו':

 

שאלות

 

1.   על איזה דיוק בפסוק בונה פרשננו את דבריו?

2.   מה בדיוק היתה סיבת הסודיות?

3.   בהמשך מוצא פרשננו קשיים נוספים בסגנון הכתוב, מה בדיוק קשה לו ומהי תשובתו?

4.   איך לפי זה מתבאר כל הענין?

5.   מהו פירושו לענין "ויעש להם בתים" והאם זה בכלל נוגע לכאן?

 

ג. האברבנאל.

פרק א' פסוקים יז'-כ':

 

שאלות

 

1.   פרשננו סותר שתי אפשריות פירוש כאן, מה הן ואיך ולמה הוא אינו מקבלן?

2.   מהי תשובתו שלו?

3.   למה הוא בוחר לפרש כי מדובר במצריות דוקא?

4.   איך זה מסתדר לו בהמשך פירושו?

5.   מהו פירושו ל"ותחיינה" והאם תוכל להוכיח זאת גם מדוגמא במקום אחר?

6.   מהו פירושו ל:חיות"?

7.   איך היטב הקב"ה למילדות לדעתו?

8.   יש לו גם פירוש אחר על אופן השימוש כי ההטבה היתה מצד: "אלוקים" מהו פירושו?

9.   לבסוף הוא מביא ציטוט מן ההגדה על פסוק מן התורה, מה הקושי האפשרי ואיך הוא מפרש?

10 מה הרעיון בשני פירושים אלה?

 

ד.   תורת משה - האלשיך הקדוש.

פרק א' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מפרש את הפסוקים בחלוקתו את התנהגות המיילדות לשני שלבים, מה מביאו לכך?

2.   איך מגדיר פרשננו את התנהגות המיילדות לפי יראה ולפי אהבה, ממי יראו ואת מי ובאיזה אופן אהבו?

3.   איך הפכה מידת הדיון למידת הרחמים כאן?

4.   מה ענין הבתים לפי פירושו?

 

ה.   מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק ב' פסוקים ב', ז':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון?

2.   פרשננו מעלה מספר אפשריות כתשובה, התוכל להסביר?

3.   מהו הקושי הניצב בקטע השני?

4.   איך פרשננו מבארו?

 

ו.   מי השילוח - האדמו"ר מאיזביצא.

פרק א' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי ההגיוני שפרשננו מוצא בפסוקנו, עליו הוא בונה את פירושו?

2.   התוכל להגדיר את המושג "יראה" לדעתו ואת ההבל בין יראת ה' לבין יראת אדם?

3.   מה ואיך מסמל "בית" התוכל להסביר ולנמק ולהביא הוכחות?

4.   איך התבטאה ישוב הדעת של המיילדות ביחסן אל פרעה ומהו חידושו בכך?

5.   איך הוא מפרש את ברכב יעקב לזבולון בהתאם לנאמר כאן?

6.   מה הרעיון בכל זה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.