פרשת שמות שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שמות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק א' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הדבר: "אין זו חכמה אלא רעות וחציפות" מי עשה זאת למי ולמה?

2.   שתי שאלות נוספות וקשות שואל פרשננו האחת כלפי המצרים והשניה כלפי ישראל, התוכל להסביר?

3.   מה חשבו ישראל ומה חשבו המצרים ואיך נפלו ישראל במלכודת (בקטע הראשון של פרשננו)?

4.   על מה נאמר: "הבה נתחכמה לו"?

5. בקטע השני מסביר פרשננו את הנאמר: "למען ענותו", ואת ההנמקה של: "בסבלותם" איך פרשננו מסביר את כל השתלשלות הענין?

6.   מה הראיה משלמה המלך?

7.   בהמשך הקטע השני מסביר פרשננו את אופן משיכת בני ישראל לשיעבוד, התוכל להסביר?

8.   בעצם על איזו שאלה קשה הוא מנסה לענות בכך?

 

ב. תורת משה - האלשיך הקדוש.

פרק ב' פסוקים ו', ז':

 

שאלות

 

1.   מה השאלות או הקשיים המתעוררים בקריאת הפסוקים המצריכים ביאור לדעתו?

2.   איך הוא פותר את בעית" ילד-נער כאן?

3.   פרשננו מתאר באופן ציורי-מליצי את התנהגות בת פרעה, למה ולשם מה?

4.   פרשננו מבחין בהתנהגות מרים כמה כוונות, התוכל להסביר?

5.   מה בדיוק בקשה בת פרעה מאם משה ואיך?

6.   מה עשתה האם ולמה?

 

ג.   כלי יקר.

פרק ב' פסוקים ו', ז':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מתייחס לקושי של נער-ילד, איך הוא מנסה להסביר זאת?

2.   מה סייע לו למשה כי קולו היה חזק?

3.   מה הקושי בפסוק ז' לדעתו?

4.   מהי תשובתו?

 

ד. אברבנאל.

פרק ב' פסוקים יב'-טו':

 

שאלות

 

1.   בתחילת הקטע מסביר פרשננו ממה חשש משה ומה עשה כנגד זה, התוכל להסביר?

2.  פרשננו לומד מכל זה על שלמות מידותיו של משה, במה?

3.   הסביר אחר ל: "ויפן כה וכה" נותן בדבר מחשבותיו של משה ומסקנותיו, התוכל להסביר?

4.   למה לא חשש משה מן העברי המוכה?

5.   פרשננו מסביר כי משה יצא רק יומיים "לראות בסבלות" מנין לו זאת ומה חשיבות יש לכך?

6.   איך ומה לומדים חז"ל מלשון הכתובים?

7.   מה הבעיה עם דתן ואבירם ואיך חז"ל פותרים אותה?

8.   שלוש טענות היו לרשע כנגד משה, מה הן ומה ההבדל והחשיבות שלהן?

9.   שתי אפשרויות פירוש נותן פרשננו ל"הלהרגני..." מה הן, ומה ההבדל בינהין ומה מביאו לשתי תשובות?

10. ממה חשש משה ומה נודע לו עתה חדשות?

על מה ברח משה ולמה זה חשוב?

 

ה. כלי יקר.

פרק ב' פסוקים: יג', יד':

 

שלאות

 

1.   מה קשה בפסוקנו המצריך את פירושו של רש"י?

2.   מה קשה לפרשננו על חלק מפירושו של רש"י?

3.   למה קרא לו: "רעך"?

4.   מנין לו שלא היתה כאן הכאה בפועל ולמה זה חשוב?

5.   ממה פחד משה?

6.   למה חטא לשון הרע חמור כל כך אף מעבר לשלושת הדברים החמורים ביותר?

7.   פרשננו קובע: "והאמת אינו כן" על מה הוא מבסס בדבריו?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.