פרשת שמות שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שמות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shemot4.gif

 

 

א. קדושת לוי – ר' לוי יצחק מברדיטשיב.

פרק ג' פסוקים ז'-ט':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוקים, מהו הקושי האפשרי העשוי להתעורר כאן?

2.   פרשננו קובע שתי סיבות אפשריות לפנית האדם להקב"ה, התוכל להסבירם?

3.   לכאורה מה ההבדל הגדול ביניהם?

4.   מה פירוש:   "… היו בקטנות השכל" ובמה זה התבטא?

5.   איך הקב"ה הגיב על כך?

6.   מה ניתן ללמוד מכך?

 

 

ב.   הכתב והקבלה.

פרק ג' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מהו השורש האפשרי של: "וניצלתם"?

2.   מה בדיוק פירושו של אונקלוס?

3.   מדוע אין לדעתו לקבל   את הפירוש "כמו שרגילים לפרשו"?

4.   פרשננו קובע כי ניצול וריקנות האמור כאן, הוא במובן המוסרי – אל מה כוונתו?

5.   איך הוא מסביר "מתנצל", "התנצלות"?

6.   פרשננו קושר זאת ליחסי לווה ומלוה – מה אם כן לפי זה הציווי כאן?

7.   של מי הוא פטור ההתחייבות?

 

 

ג. רש"ר הירוש.

פרק ד' פסוק א':   והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי:

 

שאלות

 

1.   עם איזה קושי בפסוק מתמודד פרשננו כאן?

2.   מניין לפרשננו כי הופעתו של משה בפני פרעה לא תביא לתוצאות מיידיות?

3.   לאור זה – מה היה חששו?

4.   מדוע משה לא היה צריך "אות"?

5.   מהו אותו "אות" – לנו ולכל הדורות עליו פרשננו בונה את רעיונו?

6.   מהי ההוכחה לצדקת דרכו של פרשננו?

7.   לאור זה – למה אם כן היה מקום לפקפוקים כאן בשליחות משה?

 

ד.   הגיונות המקרא – ד"ר ישראל אלדד.

פרק ד' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   על מה בונה פרשננו את דבריו?

2.   מה לא ידע משה?

3.   איך פרשננו מנסה להסביר לנו את השימוש במטה דוקא?

4.   מה פירוש:   "הנס הוא אות"?

5.   למה דוקא נחש?

6.   נחש, צרעת ודם – מה המשותף בהם ומה זה בא ללמדנו?

7.   האם ואיך היא הגאולה בטבע?

8.   מה הרעיון המרכזי בדבריו ואיך זה מסתדר עם המטה?

9.   היש לדעתך – בנוסף לפירוש עצמו – גם רמז לנעשה בדורנו?

 

ה. תועליות להרלב"ג.

פרק ד פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.   מנין לו שמשה היה מסרב?

3.   מה מותר ומה אסור גם בשליחות הקב"ה?

4.   מה קרה אצל שמואל ודוד ואיך זה שייך לכאו?

 

ו.   המשתדל.

פרק ד' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי?

2.   למה פרשננו קובע שהגשמת הענין תהיה לקץ הימים?

3.   מתי יהיה "ישראל נכבד אצלי מכולם?

4.   למה?

 

ז.   העמק דבר.

פרק ד' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.   למה משה לא ירא ומה זה הוכיח?

3.   מה פירושו ל"ראה"?

4.   מתי המעשים הופכים למופתים?

5.   מה המיוחד בציווי כאן לחיזוק פרעה ולמה צריך היה זאת?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]