פרשת שמיני שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שמיני

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shem1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shem2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shem3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shem4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק ט' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   על מה בפסוק בונה פרשננו את פירושו?

2.   התוכל להסביר את מאמר הגמרא לפי הטעם וההגיון?

3.   איך ובמה תוקף פרשננו את הענין?

4.   פרשננו מחלק כאן את הענין, איך זה עונה על הבעיה?

5.   מה ההבדל בין אהרון לבין העם?

 

ב. רבינו בחיי.

פרק ט' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בכלל ואיזה מין קושי זה?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   "עבירה שאתם מתיראין ממנה וכו'" מה רוצה משפט זה להורותינו?

4.   מהי הוכחתו לכך?

 

ג. תוספת ברכה.

פרק ט' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שמוצא פרשננו?

2.   האם בכל קרי וכתיב הוא עושה כן ולמה כאן?

3.   מה הראיה מהתנהגות הכהנים?

4.   מה הראיה מתרגין יונתן?

 

ד.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק י' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מעמיק לראות בפסוקים הרבה מעבר לנראה לכאורה במבט שטחי, מה הבעיה עליה מחפש פרשננו תשובה בפירושו בקטע זה?

2.   השינויים בציווים בין הנעשה בעת המילואים לעומת המצב הקבוע הביאו לידי טעות, מה היו שינויים אלה?

3.   מה ההבדל בין מזח חיצון לפנימי?

4.   מה היתה טעותם של בני אהרון נדב ואביהו ומה טעותם של אלעזר ואיתמר?

5.   למה האחרונים לא נענשו בחומרה?

6.   מה ההדגרה כאן של נותר לעומת נשאר?

7.   התוכל להביא ראיה ממקומות אחרים בתנ"ך?

8.   מה הרעיון בכך?

9.   האם פירושו זה של פרשננו מקל   על חטא נדב ואביהו?

 

ה. תוספת ברכה.

פרק י' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו של פרשננו על הסגנון הכתוב כאן?

2.   פרשננו מביא דוגמאות משני סוגים, במה הם מסייעים להבנת הענין?

3.   בפיסקה ארוכה מסביר פרשננו כי איבדנו בגלות את הבנתנו את יופי הלשון, למה זה חשוב לו להדגיש כאן?

4.   קושי נוסף רואה פרשננו בפירושים השונים לחטאי בני אהרון, מה הקושי בכך?

5.   מהי תשובתו להבנת עומק פשט הכתוב?

6.   במה זה מתרץ גם את סיבת הבאת אפשרויות נוספות לחטא?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.