פרשת תולדות שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תולדות

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot4.gif

 

 

א. קדושת לוי.

פרק כה' פסוק יט':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק המצריך או מאפשר ביאור?

2.   מה בדיוק היה המצב עד תקופת האבות - כולל האבות - ומה המצב לאחר מכן ביחסי אבות ובנים?

3.   מה מייחד את האבות ומה זה בא ללמד?

4.   איך נפתרת בכך בעית ישמעאל?

5.   מה בדיוק צריך היה יצחק להוכיח?

6.   איך מתפרשת לפי זה המלה "תולדות"?

 

ב. תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי במלה: "לנכח" לדעתו?

2.   איך הפרשנים מנסים לפרש זאת?

3.   למה פרשננו אינו מקבל דעתם?

4.   מהי דעתו ואיך עפ"י זה מתפרש הענין?

5.   פרשננו מביע דרך אגב דעתו "שאין מן הנימוס להטריח בשמים" אל מה בדיוק הוא מתכוון?

6.   האם אכן אנו מקבלים עמדה זו?

 

ג. המשחדל?

פרק כה' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בקטע הראשון ומה תשובתו?

2.   מהו כאן "המקרא הקצר", איך צריך היה להכתב ומה מובנה של אמריה זו כאן?

3.   מה הקושי האפשרי ב"לדרוש את ה'" המצריך ביאורו?

4.   מהי דעתו בפירוש המלה כאן?

5.   לבסוף מה לדעתו עשתה רבקה?

 

ד.   בכור שור.

פרק כה' פסוקים כב'-כד':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מסביר את כל פסוק כב'?

2.   מה בדיוק היתה תשובת הנביא, אחד לאחד?

3.   חמישה דברים למדה רבקה מן התשובה הכתובה בפסוק, מה הם?

4.   מהו חידושו בביאור לפסוק כד'?

 

ה. אור החיים.

פרק כה' פסוק כג':

 

שאלות

 

ו.   מה בדיוק מקדים פרשננו בתחילת דבריו?

2.   פרשננו מסביר את "ההתרוצצות" כמשהו לא טבעי ולא רגיל, איך זה היה ומה מסקנתו מכך?

3.   איך הוא מסביר: "לאום" כאן ובמה זה מחריף את התמונה?

4.   פרשננו מרחיב את דבריו בהסברו: "רב יעבוד צעיר".

5.   מהו אותו פירוש מיוחד שפרשננו מכנה אותו: "וזה כפתור ופרח"?

 

ו.   תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק כו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו יש צורך לבאר?

2.   מהו בדיוק "אותו סיפור" המוזכר כאן?

3.   מה הטריד את פרשננו ולבסוף מה מצא?

4.   בעצם מהי אותה "תגלית" שהוא מגלה כאן?

5.   למה נייר חלק דוקא?

6.   התוכל לשער למה פרשננו מביא את כל הענין?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.