פרשת תולדות שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תולדות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/toldot4.gif

 

 

 

א. כלי יקר.

פרק כה', פסוקים כב', כג':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מבסס דבריו בפסוק כב' על המדרש הידוע, התוכל להסביר למה כולם נאחזים בכך ולא בפשט הפשוט?

2.   לפי זה מה היא חשבה ומה היתה טעותה?

3.   איך הוא מסביר "ותלך לדרוש אתה"?

4.   בפסוק כג' - בקטע הראשון - ניתנת תשובה לקושי, מהי בדיוק אותה תשובה?

5.   בקטע השני - ויש אומרים - מעלה פרשננו פרשה מסובכת יותר ביחסי האבות ונשותיהם ובזכויות השונות, התוכל להסביר?

6.   מה היא הרגישה ועל מה היתה טענתה?

7.   מה בדיוק היתה התשובה כאן ובמה היא שונה בתכלית מן המקובל?

 

ב. תוספת ברכה.

פרק כה, פסוק כג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שפרשננו מוצא כאן?

2.   מהי אותה מחלוקת המצוטטת כאן ואיזו השלכה יכולה להיות לכך?

3.   למה "הדעה השנייה" נקבעה כנכונה?

4.   מה היו ספקותיה של רבקה עבורן הלכה לשאול?

5.   במה נרגעה?

 

ג. בכור שור.

פרק כה' פסוקים כז'-כט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי לדעתו בפסוק כז' ומה מעהנו?

2.   מה מביא אותו לפרש את פסוק כח' כפי שפירש והאם יש לך השלכות מאוחרות?

3.   מה הבעיה בפסוק כט' ועל מה הוא עונה בדבריו?

 

ד. המשתדל.

פרק כה' פסוק כז':

 

 

שאלות

 

1.   מהי הגדרתו למושג "שדה" ולמה הוא עושה כן?

2.   מהי בעיתו בבואו לפרש: "איש תם"?

3.   מהי תשובתו לכך?

4.   איך הוא מתאר כאן את יעקב?

5.   מה הן מידותיו של הצייד?

 

ה. צרור המור.

פרק כה' פסוק לא':

 

שאלות

 

1.   מה פירוש המליצה כאן: "מלחמה לנו פנים ואחור" אל מה הוא מתכוון ומה בעיותיו?

2.   מה הראיה מן הפסוק המצוטט במשלי?

3.   מה עצה נתנו לו שם ועבר?

4.   איך מתפרש כאן: "ויזד יעקב נזיד" לפי זה?

5.   מה היה המבחן שעשיו לא עומד בו ולפיו יעקב שמח ועל מה שמח?

6.   מהו אותו "יום מיוחד" עליו מדובר כאן?

 

ו. הכתב והקבלה.

פרק כה' פסוק לא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מגדיר שני סוגי תועלת מן הבכורה, התוכל להגדירן?

2.   מה בדיוק הם יעודי אברהם ולמה לא ניתן להפרידם?

3.   למה זה חשוב לפרשננו להדגיש?

4.   על מי יכולים היעודים הנפשיים לחול ומה המסקנא מכך?

5.   מה היה המצב עם יצחק?

6.   מה הן הוכחותיו שיעקב לא ביקש את הבכורה מטעמים גשמיים?

7.   "ענינים הנמשכים" מן הבכורה ולא הבכורה עצמה" מה רוצה פרשננו להשכילנו בהבנתו המעמיקה בענין זה?

8.   למה בלתי אפשרי למכור או לקנות את הבכורה?

9.   איך הוא מגדיר את השימוש במלה: "אתה" ואל מה זה מביאו?

10. "החיבור וההתקשרות והן התועליות הנמשכות מן הבכורה, התוכל להסביר?

11. בעצם מה רוצה פרשננו בכל ביאור כאן להשיג?

 

ז. מדרש תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתרוקי הי"ד.

פרק כח' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי המצריך ביאור?

2.   למה "לא חשש אם לא תיטיב בעיני אמו", פרשננו מונה שתי סיבות מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   מה היה חשבונו של עשיו בהשתדכו דוקא למשפחת ישמעאל?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************