פרשת תולדות שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת תולדות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/told1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/told2.gif

http://www.etzion.org.il//iyun/told3.gif

 

 

א. המשתדל.

פרק כה' פסוק כא':

 

שאלות

1.   מה הקושי ואיזה אפשרויות שונות קיימות בפירוש מלה זו כאן?

2.   מי עותר, מי נעתר ומה המיוחד בשימוש בשורש זה דוקא כאן?

3.   מה ההבדל בין ביאור הפסוק המצוטט מיחזקאל לזה המצוטט ממשלי, ואיך זה עשוי להיות שייך לעניננו?

 

 

ב. תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי ואיזה קושי זה?

2.   מהי תשובת הגמרא המצוטטת לקושי זה?

3.   מהי דעת רש"י – עפ"י המדרש – בקשר לרבקה ובמה זה שונה מן הדעה הקודמת?

4.   איך פרשננו מוצא דרך להסביר את המיוחד במקרה שלנו מבלי לסתור דעת המדרש הנ"ל.

5.   מתי ואיך "מקובלת יותר תפילת צדיק בן צדיק"?

 

ג.   אור החיים.

פרק כה' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי ומהי תשובת רש"י לכך?

2.   למה פרשננו אינו מקבל תשובה זו?

3.   מהי תשובתו ופירושו למלה "ויתרוצצו" ואיך בכך הוא עונה על הקושי שהתעורר?

4.   איך הוא מסביר: … "לדרוש את ה'"?

5.   בסוף בקטע מסביר פרשננו את התנהגות הצדיקים, התוכל לבאר?

 

ד.   הכתב והקבלה.

פרק כה' פסוק כב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי והאם זהו קושי לשוני בלבד?

2.   פרשננו מסביר את ההבדל בין שני הפעלים בשל יזוד, התוכל להסביר ולהוכיח?

3.   מה לדעתו קרה כאן המצדיק ומאפשר שימוש בלשון זוד דוקא?

4.   לבסוף מביא פרשננו שני ציטוטים, התוכל לבארם ועל פיהם להסביר את עניננו כאן?

 

ה.   צרור המור.

פרק כה' פסוק לא':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ומצא מהי הבעיה המעסיקה את פרשננו?

2.   מהי "המלחמה" שאותה הוא עומד להתיר?

3.   למה ואיך לדעתו היה יעקב הבכור?

4   איך מוכיח פרשננו שיעקב צדק בכל מהלכיו כאן?

5.   מה ענין "התפילין אשר ביד כיתים" לכאן ומה ניתן ללמוד מכך לעניננו?

6.   איך ומתי הרג עשיו את אברהם ומה זה שייך לכאן?

7.   האם עשיו הסכים או נאנס בענין המכירה?

8.   למה "כיום" ולמה שבועה דוקא?

9.   מהו פירושו השני של פרשננו ובמה הוא שונה מן הראשון?

10. למה בסוף חוזר פרשננו לפירוש הראשון?

11. מה מוכיח הכתוב: ויבז עשיו את הבכורה?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]