פרשת תזריע שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תזריע

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/taz1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/taz2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/taz3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/taz4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק יב' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מה יש בלשון הפסוקים המאפשר או מצריך ביאור?

2.   שתי סיבות אפשריות מונה פרשננו למה לא תרצה האישה ללדת, מה הן?

3.   למה האשה לא חייבת במצוות פריה ורביה?

4.   מה מבטיח הכתוב כאן למרות זאת?

5.   מה הגדרתו למושג "זכר"?

6.   איך הוא מפרש "לאמור"?

7.   מהו הסברו לפסוק המצוטט ממשלי?

8.   פרשננו הופך את כל הפרשה לאליגוריה על כנסת ישראל, מה מביאו לכך ומה הרעיון בכך?

9.   שתי סיבות זכות ל"גאולה המחכית" מה הן?

10. איך על פי זה מסתדרים כל הדברים הנאמרים בפסוק?

 

ב.   רש"ר הירש.

פרק יב' פסוקים ב', ג':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מסביר פרשננו את השימוש בלשון המיוחדת בפסוק, התוכל להבהיר?

2.   איך הוא מסביר "נידה"?

3.   מהו בדיוק פירושו ל: "דותה" ואיך זה קשור ל"נדת דותה"?

4.   מהי משמעות מצות מילה לדעתו?

5.   למה מופיעה מצות מילה כאן?

6.   לאיזה מצב מביאה המילה את הנולד ובמה היא משתנה על ידי זה?

7.   למה המילה ביום השמיני דוקא?

8.   המילה היא התחלת חיים חדשים ללא קשר ללידה. למה זה חשוב להדגיש ואיזה מסקנה עקרונית-מעשית יש לכך במקרים מסוימים?

 

ג. רמב"ן.

פרק יב' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק עליו פרשננו מנסה להשיב?

2.   מהי תשובתו בקטע הראשון של דבריו?

3.   איזה מין קרבן הוא זה לפי דעה זו?

4.   מהי תשובתו בקטע השני עפ"י חז"ל?

5.   לפי זה מה הטעם בקרבן זה?

6.   התוכל להציע פירוש לקטע האחרון: "ומחשבות הי"ת עמוקות ורחמיו מרובים, שהוא רוצה להצדיק בריותיו"?

 

ד.   כלי יקר.

פרק יב' פסוק ח':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שלו בדיוק והאם זה אותו קושי של קודמיו?

2.   פרשננו מחזיר את העוון עד חוה אמנו, מה מביאו לכך והאם הוא מקל בכך את הענין?

3.   בקטע השני מבאר פרשננו את הנאמר בגמרא, איך הוא מתייחס לכך?

4.   "באמת אין כאן שבועה" - למה?

5.   מהו הרמז מן הפסוק בשימוש: "ממקור דמיה"?

 

ה.   המהר"ל מפראג עם פירוש הרב י.זלצר.

פרק יג' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   הרב י.זלצר חכם בן דורנו שנפטר זה עתה, עמל לקרב דברי המהר"ל להבנתנו, בספרו הוא מביא ציטוטים על הפסוקים ומבאר נושאים רעיוניים, מה הוא "מחפש" כאן?

2.   לכאורה מה הקושי בפסוק?

3.   מה נלמד על כך בתלמוד?

4.   מה מוסיף על כן המהר"ל?

5.   איך יתכן שתחושות של חסרון יהיו לאדם למעלה?

6.   מה מוסר ההשכל שהוא רוצה ללמדנו?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.