פרשת תזריע שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תזריע

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tazria1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tazria2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tazria3.gif

 

 

א. הרב ד.צ. הופמן

פרק י"ב פסוקים א'-ד':

 

שאלות

  1.  פרשננו מנסה בפירושו המקורי לספר ויקרא, "להכניס סדר" בעניינים, הוא קובע כבר בראשית דבריו כלל מאד חשוב, מהו?

  2.  מה הרעיון בכך שאדם מטמא יותר מאשר בעל חי ואיך זה פועל?

  3.  פרשננו קובע שבעצם היה צריך להיות סדר אחר, אך לבסוף מצדיק את הקיים, מה היה צריך להיות ומה המצב למעשה?

  4.  מה עושה ברית המילה דוקא לענין זה?

 

ב. רש"ר הירש

פרק י"ב פסוק ב':

 

שאלות

  1.  בקטע הראשון לומד פרשננו שלושה דברים, שניים למעט ואחד לרבות.   מה הם ואיך ניתן ללמוד זאת מכאן?

  2.  מה ההוראה הראשונית של המילה?   "זרע" ואל מה התפתחה ומה אנו למדים מכך?

  3.  איך זה מתקשר לטומאה?

  4.  אל מה נכנעת האם ולמה ואל מה זה מביא אותה?

  5.  מהי אותה "חירות מוסרית" שנפגמה ועתה היאה חוזרת אליה, ואיך?

 

ג. אור החיים

פרק י"ב פסוק ב':

 

שאלות

  1.  מהי הערלה ומה היא מסמלת?

  2.  "הגוף אינו אלא נרתיק לנפש", מה פירוש, ואיך זה שייך לענייננו?

  3.  מה ההבדל בין ישראל לאומות?

  4.  למה אדם הראשון נולד מהול ומה קרה אח"כ?

  5.  הזרע, הפרי והקליפות - איך זה שייך לנו?

  6.  עשר פעולות יש לעושת על-מנת לאכול לחם, מה הרעיון בכך?

  7.  איך משל הגלוסקאות והשיבולים מסביר את כל הענין?

  8.  מה בדיוק היתה שאלתו של טורנוסרופוס, במה טעה ומה היתה תשובת ר' עקיבא?

 

ד. תוספת ברכה

פרק י"ב פסוק ג':

 

שאלות

  1.  מה בדיוק שאלתו בתחילת הקטע?

  2.  פרשננו מסביר כי לענין מצוה יש לנהוג שונה מענין ממון, למה, ומה הרעיון בכך?

  3.  פרשננו מסביר למה בענין ממון אין הולכים אחרי הרוב, התוכל להסבירו?

  4.  מה המשותף ההגיוני בין דיני נפשות ודיני איסור והיתר.

  5.  התוכל להסביר את המשפט האחרון:   "... הוי המיעוט כמאן דליתא ונעשה הרוב ככולו..."?