פרשת תרומה שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת תרומה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

 

מדרשי תורה - הקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד, פרק כ"ה, פסוק כ:

 

שאלות:

 

1.   כמו פרשנים נוספים, מחפש גם פרשננו במעשה המשכן וכליו אחיזה לרעיונות הינתנים ללמוד מהם.   מה הבעייה עם הכרובים?

 

2.   איך הוא מסביר "מעשה חושב"?

 

3.   מהו "הציור" האמיתי?

 

4.   מה פירוש "שלא יהיה מעשה בלתי מכוון"?

 

5.   מה היה "מעשה רוקם", למה ומה בא הדבר ללמד?

 

6.   פרשננו מביא פסוק ידוע מתהלים.   איך הוא מפרשו?

 

7.   לסיוע לפירושו הוא מביא שני פסוקים מספר משלי; איך הם מתפרשים על-ידו ובמה הם מסייעים לו?

 

 

ספורנו, פרק כ"ה, פסוק כג:

 

שאלות:

 

1.   איך ולמה דווקא הארון דומה או מקביל לכסא הכבוד?

 

2.   מה השרים והשונמית שייכים לכאן?

 

3.   מה הם שלושת הזרים המוזכרים כאן - מי מהם החשוב ובמה זה מתבטא?

 

4.   מהם תפקידי המלך העיקריים ואיך זה מסומל כאן?

 

 

תוספת ברכה, פרק כ"ו, פסוק ל:

 

שאלות:

 

1.   מה הקושי?

 

2.   שני פירושים אפשריים למושג "משפט" - מה הם?

 

3.   מניין לו שכאן הכוונה לפי הפירוש השני דווקא?

 

4.   התוכל, לפי זה, להסביר את הפסוק המצוטט מתהלים ס"ז?

 

5.   מה בדיוק הדין בקשר לשימוש בקרשים ומיקומם ואיך זה שייך לענייננו?

 

6.   פרשננו מסיים את פירושו בקטע זה בלימוד במידות - מהו הלימוד בדיוק ומה הרעיון בכך ואיך זה נקשר לפסוקנו?

 

 

אור החיים, פרק כ"ו, פסוקים ל ו-לג:

 

שאלות:

 

1.   מהי השאלה האפשרית עליה מצטט פרשננו את דברי האבן-עזרא?

 

2.   האבן-עזרא כאן הולך בשיטתו במקומות נוספים במקרא; התוכל להביא דוגמאות כאלה לראיה שלו?

 

3.   מהי דעתו של פרשננו על כל זה?

 

4.   מהו ההבדל הרעיוני בין שתי תפיסות אלה?

 

5.   מה פירוש "וזולתו עיקר נעקר"?

 

6.   מה הבעייה עם הפרוכת עליה פרשננו עומד כאן?

 

7.   היש, לדעתך, הבדל מהותי בין שתי האפשרויות?

 

8.   מהי דעת פרשננו על הארון?

 

 

הכתב והקבלה, פרק כ"ז, פסוק א:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי המצריך, לדעתו,   הסבר למושג מזבח?

 

2.   מהו פירושו הוא ולמה זה חשוב לו?

 

3.   נגד איזה תרגום נפוץ - שהפך בעצם לפירוש - הוא מתנגד?

 

4.   התוכל לשער מה מדרבן אותו בכך?

 

5.   מהו חידושו בעניין ה"ריבוע"?

 

6.   איך היה המזבח בנוי ומה היו מידותיו, לדעתו?

 

 

חזקוני, פרק כ"ז, פסוק ח:

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי ואיזה פירוש אחר ניתן היה ללמוד כאן?

 

2.   פרשננו מסביר במדוייק איך העניין היה נעשה וכן אופן שימושו - מה הוא רוצה ללמדנו בכך?

 

 

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון